Rozlúčka s pánom Rudolfom Čechovičom

Január 2014 / Prečítané 979 krát

   Dňa 30. 12. 2013 sme sa na grinavskom cintoríne naposledy rozlúčili s pánom Rudolfom Čechovičom. Pán Rudolf Čechovič sa stal neodmysliteľnou súčasťou verejného a spoločenského života v Grinave po roku 1945. Zaslúžil sa o skvalitnenie nášho života najskôr v obci Myslenice, keď v 50. rokoch pomáhal pri budovaní Sokolovne pre rozvoj športu a kultúry. V roku 1959 patril k osobnostiam, ktoré budovali ZDŠ Myslenice.
   V oboch prípadoch využil svoje veľmi dobré kontakty na vtedajšom povereníctve (dnešné Ministerstvo školstva), kde vybavil povolenie. Aktívne pôsobil pri všetkých podujatiach konaných v obci. Po roku 1975, keď sa Myslenice stali súčasťou Pezinka, pôsobil niekoľko rokov ako poslanec mestského zastupiteľstva. Pomáhal pri vybavovaní povolení a budovaní vodovodu a plynofikácie v Mysleniciach. Veľmi intenzívne sa zaujímal o spoločenský život v Grinave. O tom svedčí aj to, že ako dôchodca sa po roku 1989 stal spoluzakladateľom Klubu dôchodcov, ktorý veľmi dobre funguje dodnes. Pomáhal aj spolkom, ktoré šírili dobré meno Pezinka a Grinavy. Napr. Hasiči, DH Grinavanka a podobne. Do posledného svojho dychu neúnavne a veľmi aktívne pracoval pre zlepšenie nášho života. Dožil sa úctyhodného veku 91 rokov. Za to všetko mu patrí naša úprimná vďaka. Česť jeho pamiatke.

 

(dš)

 


Ohodnoťte článok: