Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa zožali úspech

Január 2014 / Prečítané 1365 krát

   V dňoch 21. a 22. novembra 2013 sa konal v Nižnej na Orave 12. ročník celoslovenskej súťaže ZUŠ v hre na dychových nástrojoch – „ Čarovná flauta “.
   Pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa reprezentovali dve žiačky z triedy pána učiteľa Mariana Mráza. Po vlaňajších úspechoch na celoslovenských súťažiach opäť potvrdili svoj talent a kvalitnú prípravu. Martina Pepuchová získala 2. miesto v tretej kategórii a Petra Noskovičová 2. miesto v piatej kategórii. Obe flautistky na klavíri sprevádzala Mgr. Andrea Smolková.
   V tých istých dňoch (21. a 22. nov.) sme držali palce aj našim violončelistom na celoslovenskej súťaži „ Violončelová jeseň Modra “ . Aj z Modry prišli potešujúce správy. Hanka Bereniková sa umiestnila v striebornom pásme v 1. kategórii a Kristián Mrva získal strieborné pásmo v 3.kategórii. Obaja úspešní žiaci sú z triedy pani učiteľky Mgr. art. Magdalény Milčíkovej. Pri klavíri sa vystriedali korepetítorky Zuzana Bereniková a Mária Neuszerová.
   Tretím dôvodom na radosť bol úspech našich malých spevákov – Martina Mikulu a Richarda Cillera z triedy Mgr. Evy Rosenberger. Na celoslovenskej súťaži „Dni Miloša Ruppeldta“ v klasickom speve, ktorá sa konala 4. 12. 2013 v Bratislave, porota oboch chlapcov ocenila čestným uznaním. Ich korepetítorkou bola Mgr. Andrea Smolková.
   Ak sa z troch celoslovenských súťaží vrátia všetci vyslaní žiaci s ocenením , je to vyjadrením jednak ich hudobného talentu, usilovného cvičenia, ale aj kvalitnej systematickej práce ich pedagógov.
   Blahoželáme, tešíme sa spolu s vami a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Mgr. Zuzana Andelová