Nový vlakový cestovný poriadok

Január 2014 / Prečítané 1742 krát

Od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 je v platnosti nový železničný cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo železničnej stanice Pezinok:

 SMER BRATISLAVA

4,37 Bratislava, hl. stan.
4,51 Bratislava, hl. stan.    X
5,18 Bratislava, hl. stan.    X

5,37 Bratislava, hl. stan.
5,58 Bratislava, hl. stan.    X
6,07 BA Nové Mesto         X
6,18 Bratislava, hl. stan.    X
6,37 Bratislava, hl. stan.
6,58 Bratislava, hl. stan.    X
7,07 BA Nové Mesto         X
7,18 Bratislava, hl. stan.   34
7,37 Bratislava, hl. stan.    X
7,37 Bratislava, hl. stan.   10
8,18 Bratislava, hl. stan.    X
8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan.    X
10,37 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl.stan.    X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 Bratislava, hl. stan.   X
14,37 Malacky
15,15 Kúty                        X
15,37 Malacky                  X
16,15 Kúty                        X
16,37 Malacky
17,15 Kúty                        X
17,37 Bratislava, hl. stan.
18,37 Bratislava, hl. stan.   X
18,37 Bratislava, hl. stan.  10
19,05 Bratislava, hl. stan.  39
19,37 Bratislava, hl. stan.
20,37 Bratislava, hl. stan.
21,17 Bratislava, hl. stan.  42
23,05 Bratislava, hl. stan.
 SMER TRNAVA

4,43 Leopoldov
5,23 Leopoldov    X
6,23 Leopoldov
6,56 Trnava         X
7,23 Leopoldov
8,23 Leopoldov    X
9,23 Leopoldov
10,23 Leopoldov   X
11,23 Leopoldov
12,23 Leopoldov   X
13,23 Leopoldov
13,57 Trnava        X
14,23 Leopoldov   X
14,57 Humenné   25
14,57 Trenčín      24
15,23 Leopoldov
15,57 Nové Mesto n/V    X
16,23 Leopoldov     X
16,23 Trnava         10
16,57 Trnava          X
17,23 Leopoldov
17,57 Leopoldov     X
18,23 Leopoldov
18,57 Nové Mesto n/V    X
19,23 Leopoldov
20,23 Trnava
21,23 Leopoldov
23,23 Leopoldov
Vysvetlivky: X - ide v pracovných dňoch, 10 - ide v sobotu, nedeľu a štátom uznané sviatky 24 - ide pondelok - štvrtok a 27.12., nejde 24.-26.12., 1.1., 6.1., 17.4., 21.4., 1.5., 8.5., 28.8., 1.9., 15.9., 17.11. 25 - ide v piatok a 17.4., 28.8., nejde 27.12., 18.4., 29.8. 34 - nejde v nedeľu a 25.-26.12., 1.1., 6.1., 19.4., 21.4., 30.8., 1.9., 15.9., 17.11. 39 - ide v nedeľu a 6.1., 21.4.,1.9., 15.9., 17.11., nejde 22.12., 29.12., 5.1., 20.4., 6.7.-31.8., 14.9., 16.11. 42 - ide v nedeľu a 6.1., 21.4.,1.9., 15.9., 17.11., nejde 22.12.-5.1., 20.4., 6.7-31.8., 14.9., 16.11. zrýchelný spoj     rýchlik

 


Ohodnoťte článok: