Prihláste svoje deti na krúžky do CVČ

Január 2014 / Prečítané 959 krát

   Centrum voľného času v Pezinku ponúka možnosť prihlásiť sa na krúžky v 2. školskom polroku 2013/2014, ktorý začína od 3.2.2014.
   Krúžky pre škôlkarov: výtvarné: výtvarníček, keramikárik, pohybové: folklórniček, tanečníček, tanečníček – brušné tance, pohybovka, detský aerobic, maláčik, iné: angličtina od nulôčky začiatočníci, angličtina od nulôčky pokročilí.
   Krúžky pre školákov: výtvarné: keramický ateliér, výtvarný ateliér, umelecký ateliér, pohybové: Funky – tanečná skupina, hudobné: gitarový klub pre začiatočníkov, gitarový klub pre pokročilých, iné: cesty za vedou.

Ponuka nových krúžkov:

Pre škôlkarov:

Detský zumba-aerobic (od 4 rokov)
– streda 17:30 – 18:30 – zábavnou formou sa deti naučia základné kroky v zumbe a aerobiku.
Detská jóga (od 4 rokov) – cvičenia s prvkami jógy formou rozprávok, dychových cvičení a rôznorodých polôh, ktoré sú väčšinou inšpirované prírodou a zvieratami.
Orienťáčik (od 5 do 7 rokov) – skĺbenie orientácie v teréne s behom a dobrou kondíciou.
 
Pre školákov:
 Herecký krúžok (od 7 rokov) – základy dramatiky, príprava divadelných predstavení, nácvik dramatického prejavu, príprava autorského divadla.
Šach (od 7 rokov) – okrem dobrej zábavy ponúka príležitosť rozvíjať logické myslenie, predstavivosť, predvídavosť a sústredenie. Deti pri nej získajú zručnosti, ktoré im pomôžu v ich ďalšom živote. Účasť na súťažiach.
Bubnovanie (od 7 rokov) – poďte sa s nami naučiť reč bubnov a chyťte ten správny rytmus bubnovania a perkusií.
Športové hry (od 7 rokov) – všestranný športový rozvoj dieťaťa rozvíjaný na základoch viacerých športov prostredníctvom hier a súťaží prevažne vonku a utužovaním športového ducha.
Orientačný beh (od 7 rokov) – skĺbenie orientácie v teréne s behom a dobrou kondíciou.

Nové krúžky sa otvoria, ak bude prihlásený dostatočný počet záujemcov.

Prihlasovanie a platenie krúžkov osobne v CVČ na infocentre: streda, 13.00 – 17.30 h. Dieťa bude prijaté do krúžku po zaplatení poplatku a vyplnení prihlášky.

Informácie
na tel. č.: 033/ 6901 991, 0911/402 021, mail: epicentrum.pezinok@gmail.com , www.cvcpezinok.sk

 


Ohodnoťte článok: