V klube dôchodcov na Cajle nelenia

Január 2014 / Prečítané 1449 krát

   Činnosť v klube dôchodcov na Cajlanskej ulici bola bohatá, čo všetci členovia veľmi ocenili. Vďaka za to patrí našej vedúcej p. Viktórii Jáchymovej. Nie celý rok bol však len zábava, výjazdy, posedenia, ale hneď v januári po ukončení rekonštrukcie Denného centra bolo nutné veľké upratovanie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na týchto prácach dobrovoľne zúčastňovali. Spokojní pri kolaudácii dňa 30. januára 2013 boli aj primátor Mgr. Oliver Solga, viceprimátori Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel.
   Február bol v znamení otvorenia Denného centra. Už 3.februára v renovovaných priestoroch bolo pre členov pripravené občerstvenie, hudba, a beseda. Toto slávnostné posedenie bolo venované aj čerstvým 70-tnikom. Tradíciu uctiť si našich jubilantov sme si zachovali v každom mesiaci po celý rok.
   V rámci mesiaca bola aj beseda pod názvom Spomienky na vojnu za prítomnosti redaktorky Michaely Žurekovej.
   Na marcovej výročnej členskej schôdzi sa členovia oboznámili s plánom činnosti klubu dôchodcov na celý rok. Oživením bola výroba veľkonočných ozdôb a v priestoroch Denného centra bola výstava prístupná verejnosti. Koncom mesiaca sa členovia potešili spoločnému zájazdu do Rakúska.
   V apríli sme sa tradične zúčastnili osláv 68.výročia oslobodenia Pezinka.
   Absolvovali sme kúpanie vo Veľkom Mederi a zájazd do Lanžhota na posedenie, kde nás zabávala kapela Mistříňáci. V rámci jarného upratovania dobrovoľníci vyhrabávali trávnik a vysádzali kvetiny v našom areáli.
1.mája sme sa viacerí zúčastnili na stavaní mája na Cajle a voľbe cajlanského richtára. Zvolená bola naša obľúbená vedúca Denného centra Viktória Jáchymová. 12. mája sme si uctili Deň matiek.
   Varenie guláša malo veľký ohlas a guláš chutil vynikajúco. Zúčastnili sme sa na kvetinovej výstave FLÓRA v Bratislave. S Mestskou organizáciou Jednoty dôchodcov boli niektorí naši členovia na úspešnom 5-dňovom zájazde na Kysuciach.
Júnové stretnutia boli v znamení ručných prác - šitie krojov, háčkovanie, výroba ozdobných gúľ zvláštnou novou technikou. O šitie krojov sa najviac zaslúžili členky klubu pp. Viktória Jáchymová, Marienka Juráková a Eva Slezáková. Výstava ľudových krojov, ktorú sme usporiadali, mala veľký úspech a bola prístupná verejnosti. Medzinárodný deň detí sme zorganizovali v spolupráci s cajlanským richtárom Klubom Cajlanov. Na dvore Denného centra prebiehali hry, súťaže, opekali sa špekáčky, hrala hudba.
   V júli sme navštívili mestá Trenčín a Piešťany so zameraním na poznávanie historických pamiatok. Koniec prázdninových mesiacov júl a august sa využil na upratovanie Denného centra.
Prvé septembrové stretnutie po prázdninách bolo spojené s oslavou 85. jubilea pani Parkanovej.
Pri pamätníku SNP sme si pripomenuli 69. výročie SNP.
Na pezinskom vinobraní sme sa zapojili do slávnostného sprievodu.
   V októbri členovia klubu pripravili výstavu pod názvom Čaro zeme. Na otvorení výstavy sa zúčastnila aj televízia Pezinok. Dňa 8.10. sme si pozreli aj výstavu Dary zeme v Báhoni.
   Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme si spoločne posedeli v Kamennej pivnici. V Kultúrnom centre sme boli na predstavení, ktoré pripravil Mestský úrad pre všetkých skôr narodených.
   V novembri, s približovaním sa vianočných sviatkov, sme sa opäť venovali ručným prácam - výrobe vianočných ozdôb. Navštívili sme divadelné predstavenie v Bratislave a čokoládovňu v Rakúskom Kittsee.
   December sme si spestrili viacerými kultúrnymi podujatiami. Návštevou koncertu Maroša Bangu v Pezinku, návštevou Národného múzea a vianočných trhov v Bratislave, na ktorých nás sprevádzal MVDr. Peter Weiss.
   Pezinský richtár a Spolok Cajlanov usporiadali Mikulášske posedenie pre obec Cajla a pokračovali sme varením vianočnej kapustnice a posedením s vianočnými koledami na rozlúčku so starým rokom.
   Dôkazom bohatej činnosti je i to, že na každom stretnutí býva náš klub plne obsadený. Priemerná návštevnosť v každý klubový deň je 28 - 30 členov.

Členovia Denného centra na Cajlanskej ulici

 


Ohodnoťte článok: