Škola s vynikajúcimi výsledkami

Január 2014 / Prečítané 1360 krát

   Obchodná akadémia na Myslenickej 1, v Pezinku píše svoju históriu už 20 rokov. Za ten čas sa tu vystriedali len dvaja riaditelia - PaedDr. Hotový a Ing. Zoch. V priebehu týchto rokov
učitelia výrazne zlepšujú kvalitu svojej práce a prispôsobujú sa novému trendu v zavádzaní informačných technológií a nových progresívnych foriem vyučovania. Mimovládna nezisková organizácia INEKO pokladá za jednu z nevyhnutných podmienok pre udržanie kvality a efektívnosti nášho školstva nielen výrazný rast platov pedagógov, ale aj pravidelné meranie vzdelávacích výsledkov škôl. Meranie uskutočnené v roku 2013 posunulo Obchodnú akadémiu v Pezinku na popredné miesto v hodnotení stredných odborných škôl v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 4. miesto zo 60 SOŠ v kraji určite hreje.
V porovnávaní dosiahnutých výsledkov na 6 školách v okrese Pezinok, ktoré uskutočnilo INEKO, sa Obchodná akadémia v Pezinku umiestnila na 1. mieste. Tieto výsledky chceme dať do povedomia predovšetkým absolventom ZŠ a ich rodičom. Chceme upozorniť na to, že kvalitné vzdelanie, získané práve na našej škole, im v budúcnosti môže otvoriť cestu na trh práce a možnosť zaradiť sa úspešne do profesionálneho života.
   Vo štvrtok 13. februára 2014 sa v Obchodnej akadémii bude konať Deň otvorených dverí. Uchádzači o štúdium budú mať príležitosť voľne si prezrieť exteriér aj interiér školy. Deň otvorených dverí bude prebiehať od 9.00 hod. do 15.00 hod. Všetkých vás srdečne pozývame!

 


Ohodnoťte článok: