Pôjdeme do škôlky?

Január 2014 / Prečítané 923 krát

   V minulom roku sme v časopise Pezinčan informovali o realizácii projektu: „Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia v materských školách“, ktorý Občianske združenie Prevencia AD Pezinok realizovalo s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
    V čase od augusta do decembra sa nám podarilo v rámci projektu zrealizovať naplánované aktivity: štyri dvojdňové vzdelávania pre učiteľky materských škôlok (80 učiteliek), vypracovanie brožúry „Ideme do škôlky“, vypracovanie letákov pre rodičov detí zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia v maďarskom, rómskom a slovenskom jazyku. Do rozdávania letákov v Plaveckom Štvrtku, Pezinku, Jelke, Zlatých Klasoch, Trnave, Vranove nad Topľou sme zapojili študentov a študentky, ktorí/ré medzi rodičmi robili osvetu ohľadne toho, čo všetko treba urobiť pred nástupom dieťaťa do MŠ a aká dôležitá je pre deti jej návšteva. Do rozdávania letákov a kampane sa nám podarilo zapojiť i obyvateľku z rómskej osady Glejovka v Pezinku, pani Dagmar Oláhovú a rómsku asistentku z MŠ Orešie, Luciu Ďuraškovú . Pani Oláhová sa tiež zúčastnila na besede v rámci seminára pre učiteľky MŠ v Pezinku, čo účastníčky hodnotili, ako veľmi prínosné: „Jej účasť na besede mi poskytla nový pohľad na ich život, ich problémy, s ktorými bojujú každý deň“. Semináre s učiteľkami materských škôlok prebiehali formou zážitkových aktivít, hier, občas i vášnivých diskusií a hľadaní riešení, nazeraní na naše predsudky ohľadne rómskej problematiky.
   V rámci realizácie projektu sa nám podarilo z prostriedkov získaných z 2% potešiť deti z Glejovky Mikulášskym balíčkom a vďaka nadácii Úsmev ako dar spríjemniť vianočné sviatky malým darčekom pre každú rodinu s deťmi (perá, farbičky, fixy, peračníky, bloky, drobné hračky). Pri našich aktivitách nám opäť pomáhala pani Dagmar Oláhová.
   Leták, príručku „Ideme do škôlky“, i všetky informácie týkajúce sa projektu a ďalších aktivít nášho združenia si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.prevenciaad.sk .
OZ Prevencia AD bude ďalej pokračovať vo vzdelávaní učiteliek materských škôl, nakoľko sa nám podarilo získať z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR akreditáciu na program kontinuálneho, aktualizačného vzdelávania:
   „Predprimárne vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít“.
   Vieme, že „rómska problematika sa nevyrieši ako taká len nejakým sedením a diskusiou, prax sa od teórie odlišuje“ (odznelo v diskusiách), dobré je „mať aspoň možnosť, snahu sa zamyslieť nad otázkami, ktoré sú dôležité, hoci často pred nimi zatvárame oči“. Skúsme otvoriť „svoje oči“ a pozerať sa nimi nie len sprostredkovane a možno uvidíme i niečo pozitívne.

 

Ľubica Lukšíková

 


Ohodnoťte článok: