Obavy o osud Rozálky 2

Január 2014 / Prečítané 976 krát

   Všetkým občanom, čo sa petície zúčastnili, Pezinčanom aj Nepezinčanom (návštevníkom, občanom iných obcí, ktorí využívajú služby a prostredie Pezinka) chcem ako predseda petície poďakovať, že sa svojimi podpismi zúčastnili mojej petície na záchranu lúky Rozálka a aj za to, že sa nebáli prejaviť svoj názor takýmto spôsobom. Ešte raz, ĎAKUJEM!
   Cítim sa morálne zodpovedný za všetkých, čo petíciu podpísali, a preto budem vysvetľovať svoj názor a argumentovať zodpovedným a kompetentným osobám, pokiaľ to len bude možné.
   Pravda je, že petíciu podpísali aj „Nepezinčania“. Prečo nie, keď som ich osobne stretol na uvedenej lúke. Pravda je, že v petícii je 14,62% a nie 30%, ako bolo prezentované na decembrovom zastupiteľstve pred kamerami. Pravda je aj to, že petícia splnila všetky náležitosti a útvar HK ju nezamietol, ale záverom bolo, že nemôže rozhodnúť v danej veci a že na to máme poslancov mesta, ktorých si občania vo voľbách zvolili. Veď to je ten problém, čo si ľudia z petície uvedomili. Koho zvolili. Že majú niektorých poslancov, ktorí ich nemajú chuť vypočuť do konca (viď. zastupiteľstvo 12. 12. 2013) a po ich diskusii radšej už nedajú slovo na dovysvetlenie. Alebo pán nemenovaný poslanec môže zohnaťdoložiť 1:500 podpisov! Veď to je 147 000 ľudí! Takže aj on doloží Nepezinčanov. On už môže? Vzhľadom na situáciu v pezinskom mestskom zastupiteľstve, kde máloktorý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia a už vôbec nie podľa vôle väčšiny občanov zo svojho obvodu, je lúka vydaná napospas rôznym skupinám podnikateľov so silným zázemím. Týmto článkom nechcem nikoho nahnevať, práve naopak, chcem poprosiť všetkých poslancov MsZ a čelných predstaviteľov mesta Pezinok, aby zvážili lokalitu Rozálka, na ktorej má vyrásť aj zimný štadión a ponechali ju ako lúku pre širokú verejnosť na prechádzky a relax a aby hľadali inú mestskú lokalitu. Napríklad priestor za dráhou, kde sa počíta perspektívne s výstavbou záchytného parkoviska, alebo inú lokalitu.
   Na záver chcem zopakovať, že všetci občania, ktorí sa zúčastnili petície, nie sú proti „zimáku“ ani proti iným športoviskám, akurát chceme, aby nestáli na lúke Rozálka. Lúku chceme zachovať ako lúku.

 

Štefan Horváth

Odpoveď primátora na vyššie uverejnený článok „Obavy o osud Rozálky 2“

   Vybudovanie zimného štadióna bolo dlhodobým záujmom obyvateľov mesta a naplniť túto požiadavku stálo veľa energie a stretnutí a rokovaní mňa ako primátora i mojich kolegov z Mestského úradu. Aj v takých dôležitých a záväzných dokumentoch, akými sú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo aktuálne Programové vyhlásenie primátora a Mestského zastupiteľstva je deklarovaná snaha vybudovať krytú ľadovú plochu na hokej a korčuľovanie.
   Keď som sa stal primátorom, urobil som všetko pre to, aby tento pozemok bol v územnom pláne zmenený na plochu na šport a rekreáciu. Ak by sme to spolu s poslancami neboli urobili, tak už dnes tam stojí veľké sídlisko, tak ako bolo plánované, ba dokonca aj vyprojektované. Taká je pravda. Rozálka, lúka v majetku mesta má 17,5 hektára. Preto ma mrzí, že pán Horváth a pani Bauerová, zástupcovia petičného výboru, si nedali ani tú námahu, aby ľuďom pri podpise petície povedali, že ľadová plocha z tohto územia nezaberie ani jednu desatinu celkovej plochy. Navyše krytá ľadová plocha je umiestnená na pravej strane pozemku, za bývalými kasárňami medzi betónovom cestou do Areálu zdravia a asfaltovou cestou k rybníku. Celý projekt bude zaberať 16 500 metrov (1,65 ha.) a štadión bude bez hotela či iných stavieb.
Tvrdenie, že „lúka je vydaná napospas rôznym skupinám podnikateľov so silným zázemím...“ je škoda komentovať. Ide o vážne obvinenie, ktoré by mal pán Horváth dokázať. Tak ako tvrdenie, že: „máloktorý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia...“ je hrubou urážkou poslancov. Ostatné tvrdenia vo vyššie uvedenom článku tiež nemá zmysel komentovať, tak ako návrh vybudovať „ zimák “ na poliach za železničnou stanicou. Pán Horváth zrejme zabúda, že existuje niečo také ako územný plán, ktorý určuje, čo možno kde stavať, a tiež na to, že prvým predpokladom postaviť štadión tam, kde to on navrhuje, je vlastníctvo pozemku. Mesto nikde inde podobný pozemok nemá a práve Rozálka je už dvanásť rokov určená na šport a rekreáciu.
Veríme, že aj napriek nesúhlasu signatárov petície občania Pezinka ocenia realizáciu krytej ľadovej plochy na ktorú už dlho čakajú.

 

Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: