Nová publikácia

Január 2014 / Prečítané 1566 krát

   Malokarpatská knižnica vydala pri príležitosti svojho jubilea – 60. výročia vzniku záslužnú publikáciu nazvanú „Z histórie obcí a knižníc Bratislavského kraja“. Publikácia nielen mapuje históriu miest a obcí troch okresov, ale najmä približuje dejiny knižníc, ktoré sú od svojho vzniku majákom kultúry, vzdelanosti a humanizácie prostredia. Je tomu tak aj v prípade našej „pezinskej“ knižnice, ktorá to robí už záslužných šesťdesiat rokov.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: