Právna subjektivita MŠ a CVČ

Január 2014 / Prečítané 894 krát

    Od 1. januára tohto roka nadobudlo šesť pezinských Materských škôl a Centrum voľného času právnu subjektivitu. Tento krok nie je len naplnením požiadaviek vyplývajúcich zo zákona, ale aj vyšší stupeň demokracie riadenia a fungovania týchto inštitúcií. Napriek zvýšenému objemu povinností a práce, ktorá je prenesená na riadiace pracovníčky, znamená tento krok aj väčšiu samostatnosť každého subjektu. Slávnostné podpísanie zmlúv sa uskutočnilo za účasti primátora a riaditeliek spomínaných zariadení v pondelok 20. januára. Primátor ubezpečil prítomné riaditeľky, že Mesto bude, tak ako doteraz, všestranne nápomocné a pripravené riešiť akékoľvek problémy, ktoré by sa v budúcnosti vyskytli. Spoločne budú aj v tomto roku hľadať spôsob ako zvýšiť kapacitu jestvujúcich MŠ a CVČ, a kvalitu budov a zariadení, ktoré aj naďalej zostali v majetku mesta.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: