Navštívili sme...

Január 2014 / Prečítané 1328 krát

   Na osobné pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Pavla Kuznecova sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga s manželkou na slávnostnom vianočnom koncerte svetoznámeho ruského súboru Alexandrovci.

   Primátor Oliver Solga sa zúčastnil v nedeľu 5. januára na výročnej členskej schôdzi mestskej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá sa okrem vyhodnotenia činnosti zaoberala aj prípravou 140. výročia založenia tejto organizácie.

   Zástupca primátora Miloš Andel sa zúčastnil 24. januára na rokovaní prezídia Únie miest Slovenska vo Zvolene. Hlavným bodom pracovného stretnutia bolo prerokovanie materiálu s názvom „Komplexné centrá pre plnenie preneseného výkonu štátnej správy a medziobecnú spoluprácu“, čo v podstate znamená vznik mestských regiónov, ktoré by mali byť ďalším krokom v pokračovaní reformy verejnej správy a samosprávy.

   Na tradičnom novoročnom koncerte v partnerskom meste Neusiedl am See sa zúčastnil viceprimátor Ján Čech spolu so štyridsiatimi piatimi Pezinčanmi.

   Na ekumenickej bohoslužbe katolíckych a evanjelických veriacich v Kapucínskom kostole Najsvätejšej trojice sa 22. januára pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastnil viceprimátori Ján Čech.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: