Dve otázky primátorovi

Január 2014 / Prečítané 972 krát

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na túto otázku:

l Pán primátor, je za nami prvý mesiac roku 2014. Mohli by sme ho pokojne nazvať aj rokom volebným, keďže nás čakajú troje voľby – prezidentské, do parlamentu Európskej únie a koncom roka pre občanov mesta možno tie najdôležitejšie, a to voľby komunálne. V nich si budeme voliť poslancov mestského zastupiteľstva a primátora. Ako je Mesto a mestský úrad pripravený na tento volebný maratón?

- Skutočnosťou je, že nám, pracovníkom mesta, pribudne obrovské množstvo povinností a práce, a to nad rámec bežnej agendy. Sme však, tak ako tomu bolo doteraz vždy, pripravení urobiť všetko preto, aby voľby boli pripravené i realizované na sto percent. Nebudú žiadne zmeny obvodov ani volebných miestností, všetko pôjde podľa zákona a nášho VZN. Ak si však môžem v súvislosti so všetkými troma voľbami dovoliť jedno želanie, tak to bude želanie, aby sa všetkých troch voľbách aktívne zúčastnilo čo najviac občanov Pezinka. Každé voľby sú totiž dôležité a dávajú nám možnosť aspoň raz za niekoľko rokov vybrať si toho, kto bude naše záujmy a požiadavky reprezentovať a zodpovedne zastupovať.

l Predposledný januárový deň sa uskutoční aj mimoriadne zasadanie MsZ venované vybudovaniu štadióna s krytou ľadovou plochou. Ako pokračuje príprava tohto projektu? A kedy si aj v Pezinku zahráme hokej?

   Na mimoriadnom zasadaní MsZ 30. januára predložíme poslancom návrh zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné pre obidvoch záujemcov, teda spoločnosť AK Gavorová a Partneri a MC Bozen. Z predbežných rokovaní obidve spoločnosti deklarovali vôľu a schopnosť predložené podmienky splniť. Pevne verím, že Mestské zastupiteľstvo urobí posledný a rozhodujúci krok a po schválení podmienok príde už na februárovom rokovaní MsZ k výberu partnera a podpisu zmluvy. Dostať sa do tohto bodu stálo mňa i mojich kolegov veľa úsilia, o to viac ma mrzí, že niektorí občania sa snažili svojimi aktivitami tento zámer zastaviť. Podmienky nájmu budú nastavené tak, aby najneskoršie do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia bola krytá ľadová plocha vybudovaná. Zatiaľ nám obidvaja záujemcovia deklarujú, že to bude aj skôr.

 

(r)


Ohodnoťte článok: