Pomôžte pri príprave výstavy

Január 2014 / Prečítané 829 krát

   Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským múzeom chystá v polovici tohto roka na pripomenutie stého výročia začiatku Prvej svetovej vojny niekoľko významných výstavných a spoločenských podujatí. Okrem výstav v spomínaných múzeách to bude aj vydanie publikácie o účasti obyvateľov Pezinka a okolitých obcí v Prvej svetovej vojne, ale i o živote ľudí v zázemí. Obraciame sa preto s prosbou na obyvateľov Pezinka, ktorí vlastnia akékoľvek písomné či iné hmotné dokumenty, týkajúce sa obdobia Prvej svetovej vojny a účasti ich rodinných príslušníkov v nej, aby nám ich dovolili zdokumentovať, vyhotoviť kópie a prípadne s ich súhlasom použiť na príprave dvoch výstav a publikácie. Dobové dokumenty máme záujem si len zapožičať, preštudovať a neporušené obratom vrátiť. Podrobné informácie poskytne primátor Oliver Solga alebo odborný pracovník Mestského múzea Peter Wittgrúber.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: