Navštívili nás...

Január 2014 / Prečítané 1288 krát

   V pondelok 20. januára navštívil naše mesto po prvýkrát nový veľvyslanec Srbskej republiky J. E. Šani Dermaku. Jeho oficiálna návšteva súvisela s otvorením výstavy maliarov z Kovačice v Pezinskom kultúrnom centre. Na pôde mesta ho privítal primátor Oliver Solga, ktorý ho informoval o dlhoročných aktivitách zameraných na prezentáciu srbskej kultúry a umenia v PKC, aj s prihliadnutím na záujem o našich krajanov žijúcich v tejto časti Srbska.

   V stredu 22. januára, navštívila naše mesto delegácia vedúcich predstaviteľov Varaždínskej župy z Chorvátska. Zaujímali sa nielen o históriu a súčasnosť nášho mesta, ale najmä o úspešné čerpanie finančných prostriedkov z dotačných programov Európske únie. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka dopravného terminálu na pezinskej železničnej stanici. Delegáciu privítal primátor Oliver Solga a po celú dobu ju sprevádzal viceprimátor Ján Čech.

   Vo štvrtok 23. januára, prijal na pôde mesta primátor Oliver Solga nového riaditeľa Ruského centra pre vedu a kultúru Sergeja Žiganova. Hovorili spolu najmä o rozvíjajúcej sa spolupráci medzi touto inštitúciou a mestom Pezinok na poli kultúry a umenia. Intenzívnejšie by sa mala spolupráca rozvíjať aj v oblasti školstva, keďže na pezinskom Gymnáziu sa vyučuje aj ruský jazyk. Pred dvoma rokmi túto školu navštívil aj sám veľvyslanec Ruskej federácie a ďalší hostia. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku rokoval nový riaditeľ o možnosti vzniku oddelenia ruskej literatúry a o ďalších spoločných aktivitách, ktorými by sa spolupráca rozšírila aj na prezentáciu ruského umenia a kultúry ako celku.

 

(ra)

 


Ohodnoťte článok: