Skončil sa 3. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok

December 2013 / Prečítané 1275 krát

   Tretí ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2013 predstavil na výstave Konfrontácie (SK, CZ, PL, HU) výber z najnovšej komornej tvorby dvoch desiatok sochárov, absolventov umeleckých vysokých škôl od roku 1989 a hostí z Česka, Maďarska a Poľska. Tentokrát v modernom priestore polyfunkčného Domu pri Zámku v Pezinku na Mladoboleslavskej ul. č. 1 predstavuje najnovšie technológie v " 3D " tvorbe, autorov, ktorí pestujú komornú tvorbu popri iných médiách, i tradičný pohľad na drobnú plastiku.
   Mimoriadne krásny priestor na zvýšenom prízemí cez presklenú štvrťkruhovú stenu poskytuje prekrásnu panorámu mesta a okolia, akoby exteriér vstupoval do interiéru. Výstava sa tak stala súčasťou atmosféry mesta a tá pôsobivo obohatila výstavu.
   Je cenné, že viaceré školy využili príležitosť zoznámiť sa priamo so sochárskymi dielami. Program Deti na výstave pod vedením Mgr. Michaely Syrovej, PhD., navštívilo vyše 500 žiakov a študentov. Vážime si prístup napríklad Obchodnej akadémie v Pezinku, tiež Základnej školy na Kupeckého ulici, osobitne pani učiteľky Šustekovej. Aj ich žiaci a študenti sa isto v budúcnosti stanú častejšími návštevníkmi výstav umenia.
   Výstava trvala tri týždne. Na vernisáži i na záverečnom nedeľnom podvečere sa hudobne predstavil mladý klavirista a skladateľ Juraj Hanulík a vynikajúce Flautové kvarteto Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa pod vedením prof. Mariána Mráza. Poézia zaznela v autorskom prednese Evy Šiškovej.
   V tomto ročníku sa pre obmedzené finančné možnosti neuskutočnili ďalšie podujatia projektu, napríklad medzinárodné kolokvium a reinštalácia výstavy v ďalších mestách. Rezervy máme aj v realizácii tých cieľov projektu, ktoré sa spájajú s vinárstvom a vinohradníctvom a hudobnými tradíciami mesta. Ich realizácia bude prínosom pre občanov aj regionálnu a medzinárodnú propagáciu mesta Pezinok.
   Pre Bienále plastiky malého formátu Pezinok je významná skutočnosť, že pri jeho vzniku stáli osobnosti, ako je akad. soch. Jozef Jankovič a teoretička umenia Ľuba Belohradská a dôležité je, že ich záštita trvá a mohli sme ich privítať na otvorení i závere tohtoročnej výstavy. Ich vklad a podpora sú povzbudzujúce aj zaväzujúce pre ďalšie ročníky.
   O to viac organizátor projektu Bienále plastiky malého formátu Pezinok, občianske združenie ATELIÉR PK ďakuje a počíta aj naďalej s podporou mesta Pezinok a jeho občanov.

 

Viera Moravčíková

 


Ohodnoťte článok: