Lexikón pezinských dejín

December 2013 / Prečítané 1394 krát

   5. decembra 2013 uviedlo Mestské múzeum v Pezinku „do života“ soju ďalšiu publikáciu. Už tradičná autorská dvojica – Petra Pospechová a Peter Wittgrúber sa tento krát zamerala na zdokumentovanie dôležitých letopočtov a k ním prináležiacich udalostí týkajúcich sa dejín mesta. Vznikla tak pestrá mozaika okamihov a situácií od roku 1208 po rok 1948, ktoré v uvedenom období formovali Pezinok a výrazne ovplyvňovali jeho smerovanie. Publikácia v sebe prináša aj určitú pridanú hodnotu. Je výkladovým slovníkom, zaraďujúcim jednotlivé udalosti do širšieho historického kontextu. Zároveň vysvetľuje rôzne pojmy, týkajúce sa našich dejín (donácia, armáles, slobodné kráľovské mesto), formou zrozumiteľnou aj pre laického čitateľa.
V knižke atypického formátu si nájdete aj „pikošky“ ktoré oživujú a pridávajú jej živší, ľudskejší rozmer. Nájdete tu opis mestských popravísk, vysvetlenie funkcie kata, chorôb, ktoré v rozličných obdobiach mesto postihovali, ale aj stručné životopisy pezinských osobností. Množstvo historických faktov a odborných termínov je vysvetlených zrozumiteľnou formou a ak by existovala krížovka pezinských dejín, tak jej lúštiteľ by práve v tejto publikácii našiel ten pravý „krížovkársky slovník“.

 

(mm)