Nová publikácia o histórii hasičstva

December 2013 / Prečítané 788 krát

   České mesto Přibyslav sa v tomto roku stalo miestom rokovania hasičov historikov pracujúcich pod patronátom CTIF - medzinárodnej organizácie združujúcej hasičské zbory. Pri tejto príležitosti bola predstavená nová odborná publikácia pod názvom Sanitäts und Rettungsdienst bei den Feuerwehren (Sanitná a záchranárska služba u hasičov) v nemeckom jazyku, ktorá má takmer 400 strán a je bohato ilustrovaná. Každý autor z krajiny kde sa nehovorí nemecky mal možnosť svoj príspevok publikovať i v rodnom jazyku. Publikácia sa zaoberá samaritánskou a záchrannou službou u hasičov od jej vzniku v 19. storočí po súčasnosť. Autorsky sa na nej podieľal aj vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec z Pezinka, ktorý spracoval kapitolu pod názvom Samaritánska – záchranná služba na Slovensku. Vo svoje práci spracoval informácie o samaritánskej službe na Slovensku i v jednotlivých mestách i obciach Malokarpatského regiónu. V knihe boli osobitne vyzdvihnuté zásluhy Pezinčanky pani Brigity Čechovej, ktorá bola dlhé roky hasičkou, samaritánkou i funkcionárkou červeného kríža a dožila sa vzácneho veku 103 rokov. Taktiež boli spomenuté zásluhy Jozefa Hanúska bývalého veliteľa DHZ Pezinok i okresného veliteľa a jeho manželky Pavlíny rodenej Soboličovej, ktorá bola tiež hasičskou samaritánkou a spoločne s Hilárom Kovačovským v roku 1946 priviezla do Pezinka prvú sanitku.
   V súčasnosti sa na Slovensku znovu obnovila samaritánska služba a slovenskí samaritáni spoločne s rakúskymi významne pomáhali zemetrasením postihnutému obyvateľstvu na Haiti.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: