V nemocnici sú každé vianoce biele

December 2013 / Prečítané 1618 krát

   Vianoce sú sviatkom, ktorý najradšej trávime v kruhu svojich najbližších a inak si to ani nevieme predstaviť. Niektorým sa však toto želanie nemôže naplniť. Napríklad preto, že sviatky pokoja a mieru trávia v nemocnici. K štedrovečernej večeri mimo svojho domova si sadnú aj pacienti a pacientky Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku.

   Samozrejme, aj v Pinelovej nemocnici platí to, čo v iných zdravotníckych zariadeniach. Komu to zdravotný stav dovolí, dostane priepustku, aby strávil vianočné sviatky doma. Pre tých ostatných sa nemocnica snaží vytvoriť čo najpríjemnejšie prostredie. Vie o tom svoje aj sestrička Jana Sandtnerová, ktorá v nemocnici pracuje od roku 1985 a momentálne pôsobí na ženskom oddelení.
   „O tom, či pacient dostane na Vianoce priepustku, rozhodujú aj jeho domáce okolnosti, napríklad, či má s kým stráviť sviatky,“ hovorí Jana Sandtnerová.
   Pacienti odchádzajú domov deň pred Vianocami a vracajú sa už na 2. sviatok vianočný, prípadne deň po ňom.
   Vo všeobecnosti z otvoreného tzv. doliečovacieho oddelenia, ostávajú v nemocnici cez sviatky iba dve či tri z približne 36 pacientiek. Ide o ženy, ktoré sú osamelé a ani doma by nestrávili sviatky so všetkým, čo k nim patrí. Iná situácia je na akútnom oddelení, kde musí byť veľká časť pacientov pod lekárskym dohľadom. Mnohí si svoju chorobu vôbec neuvedomujú a odmietajú hospitalizáciu počas sviatkov.
   Zvláštnou kategóriou sú celkom opačné prípady: pacienti, ktorí chcú byť v nemocnici dobrovoľne.
   „Máme pacientky, ktoré sú osamelé, buď po rozvode alebo strate partnera či rodičov,“ vysvetľuje Jana Sandtnerová. „Často už pred Vianocami na ne dolieha smútok, pocit samoty a úzkosti. Keď cítia, že sa ich stav môže zhoršiť a že by ich mohol premôcť depresívny syndróm, radšej hľadajú útočisko v nemocnici, kde nachádzajú pocit istoty a bezpečia.“
   Najmä v prípadoch, ak práve problematické rodinné vzťahy prispeli k chorobe pacienta, môže byť jeho návrat do domáceho prostredia skutočne zaťažkávacou skúškou. Inde, práve naopak, zomknutá rodina pomáha pacientovi prekonať jeho problémy. Ako dodáva Jana Sandtnerová, návrat domov počas Vianoc môže veľa prezradiť o stave pacienta: „Dôležitá je pre nás spätná väzba od rodiny, ako sa pacienti doma správali a podľa toho zasa vieme, nakoľko úspešná je liečba. Sú to často rôzne reakcie, ktoré si v nemocnici nemôžeme všimnúť. “
   A ako sviatky v nemocnici prebiehajú? Ešte pred Vianocami sa pacientky všetkých oddelení stretnú aj so zdravotníckymi pracovníkmi a predvedú program, ktorý si nacvičili. „Je to niekedy aj komické, pretože v programe majú pacientky celkom iné roly než v bežnom živote,“ hovorí Jana Sandtnerová. „Súčasťou programu je aj rozlúčka s pacientkami, ktoré potom odchádzajú na priepustku domov.“
   O čosi smutnejší je samotný Štedrý deň. Na ženskom oddelení sa spoločnej večere už tradične zúčastňuje lekárka, ktorá cíti spolupatričnosť a obetuje svoj voľný čas na to, aby obdarila malými „drobnôstkami“ každú pacientku. „Tieto chvíle sú veľmi silné a emotívne nielen pre pacientky, ale aj pre personál. Pri večeri a pri vianočnej hudbe si pacientky uvedomujú, že nemôžu byť s rodinou, takže sa to často nezaobíde aj bez sĺz,“ popisuje Jana Sandtnerová 24. december v nemocnici. „Po večeri sa atmosféra trochu uvoľní, pacientky si sadnú do kruhu, hrajú karty, alebo iné spoločenské hry, ktoré si nájdu pod stromčekom, prípadne sa podelia o sladkosti. Keď však príde večierka, vidíme na nich, že sa skôr stiahnu do seba a idú spať, niekedy dokonca už o pol deviatej. Ani nepozerajú televíziu ako iné večery. “
   Ďalšie sviatočné dni už prebiehajú radostnejšie. Nemocnica je našťastie v peknom prostredí a najmä ak je všetko krásne zasnežené, vyjdú si pacienti na prechádzku do malebnej prírody, ktorá je pre nich balzamom na dušu.
   Pacientom a pacientkám v Pinelovej nemocnici, aj ľuďom, ktorí sa o nich starajú cez všedné i sviatočné dni, teda zaželajme, aby sa nikdy necítili sami. Verme, že tohtoročné Vianoce budú pre nich biele nielen vďaka tradičnej nemocničnej farbe a že prinesú kúsok pohody všetkým – tým, ktorí trávia sviatky doma, aj tým, ktorí to šťastie nemajú.

 

 (kam)

 


Ohodnoťte článok: