Gymnázium Pezinok vychováva študentov už 60 rokov

December 2013 / Prečítané 1473 krát

   Okrúhly dôvod na oslavu má v roku 2013 aj Gymnázium Pezinok, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Škola má už 60 rokov svoje pevné miesto v našom meste. Jeho bránami prešlo za ten čas viac ako 4 300 študentov a z roka na rok k tomuto číslu pribúdajú desiatky nových absolventov. Vedomosti a rady do života im za celý čas fungovania školy vštepovalo dohromady 230 pedagógov.
   O kvalite pezinského Gymnázia a v ňom získaného vzdelania dnes svedčia mnohí súčasní úspešní študenti a bývali absolventi. Práve oni sa spoločne predstavili na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala 5. decembra v Dome kultúry. Dejiskom oslavného stretnutia bola Veľká sála a zišli sa tu nielen študenti Gymnázia, súčasní a bývalí učitelia a zamestnanci školy, ale medzi prítomnými hosťami boli tiež minister školstva SR Dušan Čaplovič, minister obrany SR Martin Glváč, predstavitelia Odboru školstva Bratislavského samosprávneho kraja a mnohí ďalší.
   Po pestrom kultúrnom programe prišiel na rad slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule, ktorý bol súčasťou osláv 60. výročia Gymnázia. Pripomína 260. výročie vybudovania prvého jezuitského gymnázia.
   Začiatok novodobej histórie školy siaha do roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, ktorá sa neskôr zmenila názov na strednú všeobecnovzdeláva-ciu školu a potom na gymnázium.
   Dnes je možné na Gymnáziu Pezinok študovať osemročnou a štvorročnou formou. Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. V štvorročnom štúdiu škola vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu. Študenti sa prostredníctvom voliteľných predmetov môžu profilovať podľa svojich schopností a záujmov.

 

(KG)

 


Ohodnoťte článok: