Kalendár podujatí na rok 2014

December 2013 / Prečítané 2750 krát

JANUÁR

2.1.-8.2. - V časovej tiesni – predstavenie zreštaurovanej unikátnej kolekcie hodín zo zbierky MMPK. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, 033 641 20 57.
14.1. – Tvorivé popoludnie - Korálkovanie. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;
18.1. – Ples malokarpatských vinárov – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
19.1. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
22.1. – Štyria na kanape - divadelné predstavenie. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
24.-25.1. Zimný Babinec. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
25.1. – Ples Gymnázia Pezinok - Dom kultúry. Kontakt: Gymnázium Pezinok a Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
25.1. – Rozprávková sobota - Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
25.1. – Tanečný workshop - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
28.1. – Tvorivé popoludnie - Origami. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
28.1. o 17.00 h – Stretnutie so slovenským historikom, spisovateľom a publicistom Pavlom Dvořákom. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Novoročný koncert – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Voda, čo ma drží nad vodou – beseda o podstate vody. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Beseda s medzinárodnou šachovou majsterkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
• Literárno-výtvarná súťaž na danú tému. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

FEBRUÁR

1.2. – Rozprávkový karneval pre deti. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
7.2. – Benefičný jubilejný ples Farnosti Pezinok - XV. ročník. Do tanca a na počúvanie hrá: DH CAJLANÉ, hudobná skupina Senátor a country skupina Bukasový masív. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok. Kontakt: František Féder, 0905 342 261, fff@rsb.sk
11.2. – Tvorivé popoludnie - Batikovanie. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;
13.2. o 18hod. - Koncert komornej hudby ZUŠ E. Suchoňa a hostia - Spoločenská sála Domu kultúry, Kontakt: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
15.2. – Pezinské vínne pivnice - otvorené pivnice v Pezinku - 6. ročník degustácií najlepších vín z Pezinka a okolia. Malokarpatské múzeum, vinárske prevádzky v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala PhD.; Mgr. Michal Franko, PhD., 033 641 33 47
15.2. – VEĽKÁ CENA PEZINKA - Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pitoňák; Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49
18.2. – Tvorivé popoludnie - Koráľkové podložky. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;
20.2.-4.5. - Horí horí 3 – 140 rokov Dobrovoľného zboru v Pezinku. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Lucia Burdová, 033 641 20 57
23.2. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
24.–28.2. – Jarný prímestský tábor. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;
Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu. (termín prehliadok bude oznámený plagátom a na www.pezinok.sk ) Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033 6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk
Divadelné predstavenie - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
2014 – Folkový salón - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Deti Hviezdoslavovi - X. ročník celomestskej recitačnej súťaže. Kontakt: 033 641 23 15
Posledná polnoc v Pivonke – prezentácia knihy spisovateľky Denisy Fulmekovej. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Voda, čo ma drží nad vodou – beseda o podstate vody Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

MAREC

4.3. – Pochovávanie basy o 17.00 h. Folklórny súbor seniorov – Obstrléze a Únia žien Slovenska. Dom kultúry. Kontakt: Kamila Németová, Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
7.3. – Európa v škole - vyhodnotenie súťaže. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
8-9.3. – ORBIS HARMONIAE – Svet harmónie – 15. ročník stretnutia terapeutov a priateľov alternatívy. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok, Kontakt: Mgr. Dária Fehérová 0905 387 230
lingua@astro-relax.sk, www.astro-rela.sk MVDr. Jana Širjovová 0905 968 894, info@unum.sk, www.unum.sk
14.3. – Jarné tvorivé dielne - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
14.-15.3. – PAFF – OZ Priatelia divadla a filmu a OZ Kinečko. PKC. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
15.3. – Tanečná súťaž o pohár PKC – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49 a KST PETAN
17.3. – Odber krvi SČK - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
18.3. – Tvorivé popoludnie - Košíky – popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
19.3. – Najmenší festival – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
21.-22.3. – Pezinský plavecký maratón 2014 - IX. ročník 24 hodinovej NONSTOP plaveckej štafety. Miesto konania: Mestská plaváreň Pezinok. Kontakt: MPS Pezinok – Ing. Miroslav Lošonský 0905 222 096, e-mail: miroslav.losonsky@mpspezinok.sk, Mgr. Peter Vlasák – MsÚ Pezinok, 033 6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk; www.pezinok.sk
22.3. – Otvorené majstrovstvá okresu Pezinok vo volenom mariáši. Dom kultúry. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a J. Chrapko, 0905 716 825
23.3. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
26.3. – Výročná schôdza Jednoty dôchodcov. Dom kultúry. Kontakt: Eva Zouzalíková, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, 033 641 34 14
27.3. – Oslobodenie Pezinka – pripomienka 69. výročia oslobodenia mesta. MsÚ Pezinok, Kontakt: sekretariát primátora, 033 6901 101, e-mail: maria.odehnalova@msupezinok.sk; bibiana.pilna@msupezinok.sk
27.3. o 18 hod. – Jarný koncert – Koncert ZUŠ E. Suchoňa; Spoločenská sála Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
28.3. – 3 hodinový aerobic maratón - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
28.3. – Deň učiteľov – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
31.3. – 6.4. – Týždeň slovenských knižníc – Peter Krištúfek - rozprávanie nielen o najnovšej knihe autora „Atlas zabúdania“. Kontakt: 033 641 23 15
Základný kurz - Slovenská vinárska akadémia, Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55; evirs@evirs.sk
Voda, čo ma drží nad vodou – beseda o podstate vody Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Jarný maratón s knihou – zameraný na podporu a propagáciu čítania u detí, prácu s deťmi a výchovu čitateľov od najmladšieho veku. Kontakt: Malokarpatská knižnica; 033 641 23 15
Jarný Babinec. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
Besedy s astronómom Dušanom Kalmančokom, spisovateľkou Tatianou Šulíkovou, s prekladateľom Jurajom Kubicom – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

APRÍL

Od 1.4. – Prihlasovanie na letné tábory. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
3.4. – CINEAMA – krajská súťaž neprofes. filmu. Kontakt: Mestské osvetové stredisko, 033/643 34 89; www.moska.sk
4.4. – Vynášanie Moreny a oslava jari. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, , tel.: 033 6901 991;
4.-5.4. – Vínne trhy Pezinok 2014 - 19. ročník výstavy a degustácie vín. Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, tel.: 0907 744 101, o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zp-vv.sk, www.zpvv.sk
4.4. – Noc s Andersenom – Medzinárodné podujatie na podporu detského čítania. Malokarpatské múzeum v PK a Malokarpatská knižnica v PK. Kontakt: Mgr. Katarína Marcišová; tel.: 033 641 33 47
8.4. – Tvorivé popoludnie - Kraslice. Pre deti a mládež. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991;
9.4. – Aj pán Goethe by mal radosť - súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
11.4. – Knižnica na kolesách – v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v Centre voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
11.-12.4. – Divadelné konfrontácie - Kontakt: Mestské osvetové stredisko, 033/643 34 89, www.moska.sk
12.4. – Pezinský demižón – Pétanque turnaj trojíc. Miesto konania: Areál SOŠ na Komenského ul. V Pezinku. Kontakt: Marek Sobolič, marek.sobolic@gmail.com, Pétanque Club Spiders Pezinok
13.4. – Také nikde nekúpite – o 16.00 h. Tvorivá dielňa nielen pre deti, ale aj mamičky a babičky. Vyrobte si vajíčka, ktoré sa šibačom určite zapáčia. Miesto konania: Schaubmarov mlyn Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
20.4. – Šibačková zábava DHZ – DHZ Pezinok. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
23.-24.4. – Novodobo so Shakespearom – súťaž v prednese v anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
25.4. – Deň Zeme - stretnutie detí a dobrovoľníkov, ktorí svojou ochotou prispejú k skrášleniu okolia parku. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
26.4. – Jarné upratovanie na vínnej ceste - spojené s príjemnou gastronómiou a dobrým vínom. Miesto konania: vinohradnícke lokality nad Pezinkom. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, tel.: 0907 744 101, o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk
26.4. – Slnko v nás – prehliadka folklórnych skupín Malokarpatského regiónu, Obstrléze. Dom Kultúry. Pezinok. Kontakt: Kamila Németová; Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
27.4. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
29.4. - Tvorivé popoludnie - Ekošperky - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
30.4. o 18.00 h – Koncert populárnej hudby - Koncert ZUŠ E. Suchoňa. Spoločenská sála Domu kultúry. Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
Promócie absolventov Akadémie tretieho veku Pezinok - Dom kultúry. Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 300, renata.minarovicova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
Osobnosť – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Folkový salón – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Od folklóru k folku – stretnutia s Klimentom Ondrejkom, spoluautorom publikácií o zaujímavostiach Slovenska. Kontakt: 033 641 23 15
Voda čo ma drží nad vodou – beseda o podstate vody Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Besedy ku Dňu Zeme; maľujeme kraslice; Knižnica na kolesách – v spolupráci s CVČ – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

MÁJ

2.5. – Oslavy oslobodenia - MsÚ, sekretariát primátora, 033 6901 101, e-mail: bibiana.pilna@msupezinok.sk, maria.odehnalova@msupezinok.sk; www.pezinok.sk
4.5. – Sviatok sv. Floriána od 14.00 h – slávnosť patróna hasičov v spolupráci s OR HaZZ v Pezinku a DHZ. Miesto konania: Radničné námestie. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD. tel. 033/641 33 47
5.5. – Bludisko – súťaž vo vedomostiach a obratnosti pre ŠKD. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
6.5. – Tvorivé popoludnie - Drôtikovanie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
7.5.-29.6. – Igor Piačka – Prierezová výstava známkovej tvorby, knižných ilustrácií a grafík Igora Piačku. Kurátor: Mgr. Oliver Solga. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: 033 641 33 47
9.5. – Deň matiek – FS RADOSŤ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
10.5. – Po banskom náučnom chodníku – III. ročník prechodu. Kontakt: Jozef Mišuta, e-mail: orlikpk@gmail.com Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
10.5. – Memoriál Richarda Rétiho od 09.00-18.00 h - 8. ročník medzinárodného šachového turnaja. Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Klub šachu Pezinok, reti.pezinok@gmail.com, PhDr. Martin Hrubala, PhD. Tel.: 033/641 33 47
11.5. – Oslava Dňa matiek – vystúpenia detí z krúžkov CVČ. Miesto: Zámocký park. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
14.5. – Mamičke najkrajší darček dám o 16.00 h – Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti Dňa matiek. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
14.5. o 18.00 h – Kvietok pre mamu - Koncert ZUŠ E. Suchoňa v Dome kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539, e-mail: zuspezinok@rsb.sk, www.zuspezinok.sk
17.5. o 18.00 h – Noc múzeí a galérii - špeciálny program múzea pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Katarína Marcišová; tel.: 033 641 33 47
17.5. – Krajská prehliadka speváckych súborov – Jednota dôchodcov Slovenska – ústredie. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
18.5. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
18.5. – Deň múzeí a galérií – Deň otvorených dverí. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
20.5. – Tvorivé popoludnie - Filmovanie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
22.5. – Deň sv. Urbana - slávnostné posedenie vinohradníkov, vinárov a priateľov vína. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Michal Franko, PhD., 033 641 20 57
24.5. – Oslava Dňa detí - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991 ;
24.5. – Deň detí - podujatia pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
30.5. o 18.00 h – Absolventský koncert s expozíciou prác VO v Minigalérii DK. Spoločenská sála Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
31.5. – SLOVAK OPEN – Prestížny pétanque turnaj dvojíc. Miesto konania: Areál SOŠ na Komenského ul. V Pezinku. Kontakt: Marek Sobolič, marek.sobolic@gmail.com, Pétanque Club Spiders Pezinok
Seminár – svetové vína - Slovenská vinárska akadémia, Miesto konania: Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55; evirs@evirs.sk
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Otvorenie Letnej čitárne so spisovateľkou Veronikou Šikulovou – letná čitáreň. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Malé, ale milé - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Letný Babinec – víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
Vila vilôčka - výtvarná súťaž pre deti na tému: Nakresli dom. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.:
033 6901 991
Beseda ku Dňu Zeme – beseda so spisovateľom Júliusom Balcom; Maľovanie na sklo – výtvarná súťaž Vila Vilôčka v spolupráci s CVČ – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

JÚN

3.6. – Tvorivé popoludnie-Bábka - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková tel. 033 6901 991
8.6. o 15.00 h – Tancujte s nami - vystúpenie ZUŠ E. Suchoňa a hostí. Dom kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539 a Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
11.6. o 18.00 h - Záverečné vystúpenie LDO – Miesto konania: Malá sála Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539a Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
13.-15.6. – Keramické trhy - XI. ročník predajných keramických trhov za účasti keramikárov z rôznych štátov Európy. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala PhD., Renáta Jakubcová a Monika Chvosteková tel. 033 641 33 47; 0911 404 053
13.-15.6. – Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
13.6.-13.7. – Krehká krása hliny - výstava tvorby Márie Hanuskovej, rod. Turanskej. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, 033 641 20 57
14.6. – Odovzdávanie mestských ocenení a vyhodnotenie 22. ročníku literárnej súťaže - vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2013. Dom kultúry. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033 6901 106; peter.vlasak@msupezinok.sk; Danka Debnárová, PKC, 033 641 39 49, kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, Mária Odehnalová, maria.odehnalova@msupezinok.sk
14.6. – Blues na mlyne od 17.00 h – 7. ročník bluesového večera. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
15.6. – Spievajte s nami – Pezinok spieva o 14.00 h – Únia žien Slovenska. Dom kultúry. Kontakt: Kamila Németová; Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
19.6. - Stretnutie primátora s úspešnými žiakmi pezinských škôl – pri príležitosti ukončenia školského roka. MsÚ Pezinok, Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 300, renata.minarovicova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
22.6. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
23.6. – Pálenie jánskych ohňov – 4. ročník osláv sv. Jána a letného slnovratu. Miesto konania: lúka pri hasičoch. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, tel. 033 641 20 57
24.6. – Deň pezinského baníctva – prijatie primátorom Pezinka. MsÚ Pezinok. Kontakt: Jozef Mišuta, orlikpk@gmail.com; Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
26.6. – Improliga – súťaž v improvizácii - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
26.-28.6. – Festival pouličného divadla – VI. ročník festivalu. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
28.6. – Bábky na mlyne od 10.00 h – III. ročník festivalu bábok. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
29.6. – Kultúrne leto - Spomienky – Otvorenie Kultúrneho leta. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Nadstavbový kurz I. – Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo - Slovenská vinárska akadémia, Miesto konania: Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55; evirs@evirs.sk
Wine&Art 2014 – letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47
O liečivých bylinkách – fytoterapia. Podujatie per deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

JÚL

5.7. – Víno a levanduľa - Degustácia vín pezinských vinohradníkov spojená s prehliadkou levanduľovej záhrady. Miesto konania: vinohradnícka lokalita Stará hora Pezinok. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, tel. 0907 744 101, o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk
6.7. – Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
12.7. – Kultúrne leto Mládežnícke divadlo z Austrálie - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
20.7. – Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
25.7.-30.1. 2015 – 100 rokov od prvej svetovej vojny – vojnové roky v regióne. Kurátori: Mgr. Lucia Burdová, Mgr. Katarína Čelková, Mgr. Michal Franko, PhD., Mgr. Eva Trilecová, ArtD., PhDr. Július Vavák. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: 033 641 20 57
25.7. – Sviatok sv. Anny a spomienka na obete 1. svetovej vojny – Kontakt: sekretariát primátora 033 6901 101, maria.odehnalova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
27.7. – Kultúrne leto – letné rozprávkové popoludnie. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Wine&Art 2014 – letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47
Literárny kolotoč v Zámockom parku – autorské čítanie z tvorby slovenských spisovateľov, podujatie organizované v spolupráci s PKC v rámci Kultúrneho leta. Kontakt: Malokarpatská knižnica, 033 641 23 15
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Letné detské tábory – prímestské aj pobytové tábory. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
Herbár za školou a výstava žiackych prác. Najpočetnejší detský čitateľský maratón Čítajme si... – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

AUGUST

3.8. – Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
8.-10.8. – Pezinský Permoník - 19. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 14. ročník pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 5. Mestská opekačka. Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Jirko Vitáloš, 0905 739 452, jirkovitalos@gmail.com, Mgr. Andrea Heldová, 0948 933 999, heldovaandrea@gmail.com
10.8. – Deň bielych ruží – pietna spomienka pri banskom vozíku. Pamätný deň obetí banských nešťastí. Kontakt: Jozef Mišuta, orlikpk@gmail.com Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
11.8. – Dychová hudba bola, je a bude – výstava pri príležitosti 140. výročia prvej zmienky o dychovej hudbe v meste Pezinok. Výstava potrvá do 15. 9. 2014. Minigaléria Domu kultúry. Kontakt: František Féder 0905 342 261, fff@rsb.sk
14.-17.8. – Dychovky v Preši - 14. ročník medzinárodného súťažného festivalu. Najväčší festival dychových hudieb na Slovensku za účasti štyroch európskych krajín. Krušičova kúria, Chrám Premenenia Pána, Trhovisko Kupeckého, centrum mesta a Zámocký park. Kontakt: František Féder 0905 342 261, fff@rsb.sk
22.8. – U Ludvika na Ludvika – predstavenie produkcie. Miesto konania: Vináreň u Ludvika Modra. Kontakt: tel.: 0905 598 229; zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk
22.-24.8. – 7. Stretnutie slovenských banských miest a obcí – stretnutie baníkov v Kremnici. Kontakt: Jozef Mišuta, orlikpk@gmail.com, Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
22.-23.8. – Dni Mladej Boleslavi v Pezinku – návšteva nášho partnerského mesta a pokračovanie dlhoročnej tradície. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel.: 033 641 39 49
23.8. – FYZULNAČKA – XI. ročník tradičného podujatia vo varení fazuľovej polievky. Miesto konania: Radničné námestie. Kontakt: MsÚ Pezinok, Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
24.8. - Kultúrne leto – letné rozprávkové popoludnie. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Wine&Art 2014 – letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno. Predstavia sa muzikanti, divadlá resp. hovorené slovo. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47
Letné detské tábory – prímestské aj pobytové tábory. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991, epicentrum.pezinok@gmail.com, www.cvcpezinok.sk

SEPTEMBER

2.9. o 10.00 h – Zahájenie krúžkovej činnosti – prihlasovanie do krúžkov. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
6.9. – Beh Pezinkom – III. ročník bežeckého podujatia – beh mestom až k vinohradom. Sú pripravené aj detské behy. Miesto konania: štart v Zámockom parku o 14:00 hod. Kontakt: Mgr. Lucia Vitálošová, 0905 601 749, info@behpezinkom.com, www.behpezinkom.com
13.9. – Guľobranie 2014 – Tradičný pétanque turnaj dvojíc o Pohár primátora mesta Pezinok. Miesto konania: Areál SOŠ na Komenského ul. V Pezinku. Kontakt: Marek Sobolič, marek.sobolic@gmail.com
14.9. – Majstrovstvá SR v pétanque streľbe. Miesto konania: Areál SOŠ Komenského ul. Pezinok. Kontakt: Marek Sobolič, marek.sobolic@gmail.com Pétanque Club Spiders Pezinok
14.9. - Ahoj rozprávka – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
18.9. 2014 - 8.2. 2015 – Karpatský priestor – Po prvýkrát v malokarpatskom priestore Viliam a Marcela Loviškovi. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Eva Trilecová, ArtD. 033 641 20 57
19.-21.9. – Vinobranie Pezinok 2014 – tradičné oberačkové slávnosti – CMZ - kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49, kulturnecentrum-pezinok@stonline.sk, stánkový predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033 6901 205, zlatica.hagerova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
19.-21.9. – Vinobranie v Mestskej vinotéke – ochutnávka vybraných regionálnych vín s občerstvením, Mestská vinotéka, Ing. Anna Hanúsková, tel.: 0907 593 294, aha@vinoteka-pezinok.sk
19.-21.9. – 14. ročník Malokarpatského zrazu caravanistov – Areál zdravia Rozálka – Pavel Andel, Camping caravaning club, 0903 381 674, e-mail: andelp@centrum.sk
19.9. – Detské remeselné mestečko – počas Vinobrania. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 990, 033 6901 991
20.9. – O putovný pohár Mesta Pezinok – XI. ročník súťaže v hasičskom športe. Miesto konania: hasičské ihrisko pri Rozálke. Kontakt: Gabriel Guštafík tel. 0904 10 85 86
20.9. – Detské remeselné mestečko - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
20.9. – Tvorivé popoludnie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
28.9. – Dúhový autobus o 16.00 h – Bábkové predstavenie pre deti v podaní Divadla Agapé. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, pezinok@sng.sk, www.sng.sk
CykloPromenáda Pezinok 2014 - cyklojazda mestom Pezinok. Zraz Radničné námestie. Kontakt: Emil Cino, emil.cino@gmail.com Jakub Štrba, kubostrba@gmail.com
Svetový deň cestovného ruchu. Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín prehliadok bude oznámený plagátom a na www.pezinok.sk)
Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk
Divadelné predstavenie – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Wine&Art 2014 – letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno. Predstavia sa muzikanti, divadlá resp. hovorené slovo. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Prineste si domov jeseň – aranžovanie medzi knihami s Jankou Kľúčikovou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Veľké vítanie prváčikov v knižnici. Beseda so spisovateľom – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

OKTÓBER

10.-11.10. – Jesenný Babinec – víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
12.10. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
18.10. – Jesenné upratovanie na vínnej ceste - spojené s príjemnou gastronómiou a dobrým vínom. Miesto konania: vinohradnícke lokality nad Pezinkom. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov
a vinárov, tel. 0907 744 101, o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk
18.10. – Pezinský strapec – Dom kultúry. 39. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže. Kontakt: Mgr. Kvetoslava Štrbová, KST PETAN, 0905 264 228, kveta@slovanet.sk a PKC Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49, kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
21.10. – Tvorivé popoludnie – Filmovanie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
22.10. – Okresné majstrovstvá v šachu - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
23.10. – „Vyškerené dzine“ – výroba tekvicových svietnikov. V spolupráci s Malokarpatskou knižnicou. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
24.10. – Jesenné tvorivé dielne - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
30.10. – Jesenný 1-dňový tábor. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
Program ku dňu zdravej výživy „Vieš, čo ješ“ - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
.• Malé, ale milé – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
Beh pre život – Dom kultúry. Kontakt: OZ Venuša. Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
Nadstavbový kurz II. – Svetové vína - Slovenská vinárska akadémia, Miesto konania: Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55; evirs@evirs.sk
Jablkové hodovanie – 7. ročník celo regionálneho podujatia s tradičnými i novými jablkovými špecialitami. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, 033 641 20 57
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Finalisti Anasoft litera – stretnutie víťazov súťaže s čitateľmi našej knižnice a študentmi stredných škôl. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Miesto konania: Obchodná akadémia Pezinok. Kontakt: 033 641 23 15
Veľké vítanie prváčikov v knižnici. Beseda spojená s výstavou a tvorivou dielňou – na hodvábe so Sylviou Hrdlovičovou – pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

NOVEMBER

4.11. – Tvorivé popoludnie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
8.11. – Ordo Equestris vini Europae, Konzulátfest 2014 - Slovenská vinárska akadémia. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok. Kontakt: EVIRS, Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55, evirs@evirs.sk
14.11. – Uspávanie chrobáčikov - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
16.11. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
19.11. – Tvorivé popoludnie - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Lúče pezinského slnka – FS Obstrléze. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Osobnosť – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
Koncert populárnej tvorby – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Beseda s autorom literárneho diela – stretnutie víťazov súťaže s čitateľmi našej knižnice a študentmi stredných škôl. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Veľké vítanie prváčikov v knižnici. Beseda so spisovateľom – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

DECEMBER

6.12. – Vianočné tvorivé dielne - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
7.12. – Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. In-grid Noskovičová, 033 641 39 49
12.-14.12. – Vianočné trhy – predaj tradičného vianočného tovaru, ľudovo-umeleckých výrobkov s kultúrnym programom, živým orlojom a dobročinným bazárom v centre mesta. Kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49, kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, stánkový predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033 6901 205, zlatica.hagerova@msupezinok.sk
12.12. – Živý vianočný orloj a vianočný charitatívny bazár – počas Vianočných trhov. Radničné námestie, Kontakt: RNDr. Drahoslava Finková, REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, 033 641 30 11, 0905 960 797, revia@revia.sk, www.revia.sk
12.12. – Vianočná slávnosť – Miesto konania: Dom kultúry. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
19.12. – Adventný koncert – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
26.12. – Vianočný koncert DH Cajlané - „Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme“ – tradičné podujatie, koncert DH Cajlané a hostia. Miesto konania: Dom kultúry. Kontakt: František Féder 0905 342 261, e-mail: fff@rsb.sk
.• Tanec s vločkou – TO ZUŠ – ZUŠ E. Suchoňa; Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
Blíži sa čas vianočný – ZUŠ E. Suchoňa; Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539
Stretnutia s rozprávkou – hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Čítanie je IN – cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Hodiny informačnej výchovy – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Kým školský zvonček zazvoní – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Popoludnia s rozprávkou – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárno-výtvarná súťaž na danú tému – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Predvianočné tvorivé dielne – podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Literárny adventný kalendár – rozprávanie o zvykoch a tradíciách Vianoc
s literárnou osobnosťou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
Veľké vítanie prváčikov v knižnici. Beseda so spisovateľom – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15,

   Počas celého roka 2014 – Národný salón vín Slovenskej republiky - stála expozícia najlepších slovenských vín, ochutnávky a predaj vín, prehliadky historických pivníc (utorok-nedeľa od 11.00 - 18.00 h). Miesto konania: Pezinský zámok, Mladoboleslavská 5 Pezinok; Kontakt: 033/640 51 74, 0918 664 992, office@nsvsr.sk, www.nsvsr.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

   Text bol redakčne krátený. Pri niektorých podujatiach sme neuviedli e-mailové kontakty a adresy internetových stránok organizátorov, ktoré by sa v texte často opakovali. Týka sa to nasledovných inštitúcií:

Pezinské kultúrne centrum - Dom kultúry: e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk

Malokarpatská knižnica v Pezinku: e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk , detske.odd@kniznicapezinok.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku: e-mail: zuspezinok@rsb.sk , www.zuspezinok.sk

Malokarpatské múzeum v Pezinku: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk ; www.muzeumpezinok.sk 

 


Ohodnoťte článok: