Svätobarborský šachtág

December 2013 / Prečítané 1385 krát

   Poslaním Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku je aj zachovávanie kultúrneho dedičstva vo forme tradícii a baníckych zvykov. V tomto smere bol orientovaný slávnostný Svätobarborský šachtág, ktorý pri príležitosti sviatku svätej Barbory, svojej patrónky, zorganizovali členovia MBS v sobotu 7. 12. 2013 v priestoroch SOŠ na Komenského ulici. Jeho účastníci sa nakrátko ponorili do baníckej minulosti, keď žartovnou formou boli do baníckeho stavu prijímaní noví adepti „skokom cez kožu“. Nechýbalo ani tradičné „svätenie dupláku“ či chlapský „pivný súboj“.
   Šachtágu sa ako hostia zúčastnili zástupcovia mesta na čele s primátorom, zástupca predsedu BSK, ministerstva hospodárstva SR a tiež zástupcovia viacerých organizácii a spolkov
z Pezinka. Banícky stav popri organizátoroch podujatia MBS zastupovali členovia baníckych spolkov a cechov: Kremnica, Handlová, Staré Hory, Marianka, Bratislava, domáca Barbora s permoníkmi, ale aj zahraniční priatelia zo Stonavy.
   Večer, naplnený duchom baníckych tradícií, dáva súčasne podnet a impulz k ďalšej činnosti Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku.

 

(r)

 


Ohodnoťte článok: