Primátor o Rozálke

December 2013 / Prečítané 1404 krát

   Už v minulých číslach Pezinčana sme informovali o rokovaniach so spoločnosťami, ktoré ponúkli vybudovanie ľadovej plochy v areáli IRI Rozálka. Zastupiteľstvo poverilo vedenie mesta viesť rokovania o podmienkach vedúcich k uzavretiu zmlúv na vybudovanie a prevádzku hokejového areálu s ľadovou plochou. V novembri sa však objavila aj petícia asi tristo občanov proti vybudovaniu tohto ihriska na Rozálke. Petíciu podpísala aj značná časť signatárov – občanov z iných miest a regiónov Slovenska, ktorých sa táto otázka netýka. Jedným z argumentov bolo, že táto lúka by mala zostať na rekreáciu, venčenie psov, cykloturistiku a púšťanie šarkanov. Hoci v žiadnom prípade nechceme dehonestovať petíciu ani jej signatárov, považujeme za nutné uviesť veci na pravú mieru, argumentovať vecne a na základe pravdivých informácií. Musíme konštatovať, že máme indície, že „zberači“ podpisov neposkytovali celkom presné informácie pri zbere podpisov. Údajne hovorili aj o zastavaní celej pažite a tiež o tom, že tam bude hotel, veľké parkovisko a podobne. To však nie je pravda. Hokejová hala by mala stáť za bývalými kasárňami, iba na malej časti viac ako sedemnásťhektárového pozemku. Mimochodom, tam, kde v susedstve už mál stáť tzv. Detský svet, ktorý poslanci schválili ako nájom pred troma rokmi. Požiadavka uvedená v petícii, aby ihrisko bolo v inej časti mesta, je nezmyselná a nereálna. Mesto žiaden podobný pozemok nemá. Práve tento má však ideálne dopravné napojenie, je blízko veľkého sídliska a hlavne dvoch základných škôl, ktoré môžu ihrisko využívať dopoludnia. Na rokovaní MsZ vystúpil aj zástupca petičnej akcie p. Horváth, ktorý predniesol svoje odmietavé stanovisko ku klzisku. Poslanci si ho vypočuli, ale jednoznačne dali najavo, že vedenie mesta má pokračovať v rokovaní s investorom a pripraviť návrh zmluvy a podmienok. V januári bude o týchto podmienkach rokovať Mestské zastupiteľstvo. Veríme, že drvivá väčšina občanov prijme našu snahu pozitívne a pochopí zámer mesta vybudovať ľadovú plochu. Tento zámer je aj v programovom vyhlásení mestského zastupiteľstva a je našou spoločnou dlhoročnou snahou takéto športovisko vybudovať. Pripomíname, že v minulosti sa nám podarilo uchrániť tento pozemok pred developermi, ktorí ho túžili zastavať rodinnými domami a bytovkami. Už vtedy sme dospeli ku konsenzu, že tento priestor postupne kultivujeme vybudovaním športovísk a úpravou okolia, aby slúžil Pezinčanom na aktívny oddych. A to platí aj dnes.

 

Mgr. Oliver Solga

 


Ohodnoťte článok: