Obavy o osud Rozálky

December 2013 / Prečítané 1549 krát

   Na zasadnutí MsZ dňa 12. 11. 2013 bola prednesená obava skupiny občanov o osud Rozálky kvôli ďalšej výstavbe. V blízkej budúcnosti by tu mal byť zimný štadión.
   Nemyslím si, že členovia petičného výboru a všetci, ktorí petíciu podpísali, sú schizofrenici a nemajú dostatok informácií a nedoprajú občanom Pezinka vlastnú ľadovú plochu, že chcú, aby občania Pezinka naďalej cestovali za ľadom do Bratislavy, Trnavy a Skalice, aby tak strácali čas a platili ťažké peniaze. Sú to ľudia, ktorí chcú, aby sme si zachovali voľnú lúku pre všetkých, hlavne pre ďalšie generácie.
   Nikto z ľudí, podpísaných na petičných hárkoch, však nie je proti ľadovej ploche a proti rozvoju športu v Pezinku. Majú však pocit, že pokračuje zánik jedinej „pezinskej pažite“ – Rozálky. Pokúsili sa teda upozorniť, či by sa na túto stavbu a stavbu iných športových hál na Rozálke nemohla nájsť iná lokalita, aby Rozálka, voľná plocha dostupná pre všetkých, bola zachovaná – voľne dostupná pre bežného občana, na bicyklovanie, púšťanie šarkanov, prechádzky. Ďalšia stavba, parkoviská a zvýšený počet áut zmenia tento kus prírody, ktorú máme „za rohom“ na mestskú okrajovú štvrť. Petícia nemusela byť podpisovaná, ak by vedenie mesta zvolalo verejné prerokovanie, kde by občania sami vyjadrili svoj názor čo a v akom rozsahu sa na Rozálke postaví. Ak bude väčšina Pezinčanov súhlasiť so zastavaním Rozálky, nič s tým neurobíme.
   Zastupiteľstvo je volené občanmi a má sa zaoberať názormi občanov a občania sú povinní kontrolovať, ako volení zástupcovia nakladajú so spoločným majetkom a či konajú vo verejnom záujme. Každý občan má nielen právo, ale aj povinnosť zaujímať sa o veci verejné. Ak na základe skúseností aj z iných slovenských miest má občan strach pred agresívnou stavebnou činnosťou či možným porušovaním dohodnutých pravidiel, nemal by byť považovaný za zlého občana alebo schizofrenika.

 

Štefan Horvath