Spomienka na prvé gymnázium

December 2013 / Prečítané 1695 krát

   V deň, keď si pezinské Gymnázium pripomínalo slávnostnou akadémiou 60. výročie svojej existencie odohralo sa na pravé poludnie na Radničnom námestí aj ďalšie významné podujatie, a to odhalenie pamätnej tabule venovanej 260. výročiu založenia prvého pezinského jezuitského gymnázia. Pamätná tabuľa s textom: „Na tomto mieste stálo v rokoch 1753 – 1778 prvé Jezuitské gymnázium“ bola umiestnená na budovu dnešného mestského úradu. Práve na jeho mieste stála až do roku 1932 budova, v ktorej bola skoro pred troma storočiami prvá stredná škola v našom meste.
   Jezuitské gymnázium bolo založené na podnet pezinského magistrátu, ktorého členovia sa obrátili na Ostrihomské arcibiskupstvo s požiadavkou na pomoc pri založení školy. Vyhovené im bolo v novembri roku 1753. Rozhodnutím cisárovnej Márie Terézie, ktorá zrušila Jezuitskú rehoľu v roku 1773 premenovali školu na Kráľovské gymnázium a neskoršie na svetskú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bola akýmsi medzistupňom medzi základnou a strednou školou. Fungovalo až do roku 1778. 
   Gymnázium malo síce krátku, ale bohatú históriu a pre naše mesto nesmierne dôležitú funkciu nielen duchovnú a vzdelávaciu, ale aj kultúrnu a spoločenskú. Navštevovalo ho vyše 300 žiakov nielen z Pezinka a okolia, ale aj zo Záhoria a Žitného ostrova. Učili na ňom najmä jezuiti, ale aj civilní učitelia. Medzi najvýznamnejších učiteľov patril rektor gymnázia Ján Krstiteľ Najmar, významný kňaz a učenec.
   Pamätnú tabuľu na budove Mestského úradu slávnostne odhalili primátor mesta Oliver Solga spolu s riaditeľkou Gymnázia v Pezinku Alžbetou Vodovou. Tabuľu posvätil a prítomným požehnal zástupca Jezuitov – Spoločnosti Ježišovej z Bratislavy, páter Ľubomír Hudáček, ktorý predniesol aj modlitbu za všetkých učiteľov, ktorí v priebehu troch storočí v našom meste učili. Slávnosti sa zúčastnili aj učitelia a riaditelia pezinských škôl všetkých stupňov.

 

(ra)