Navštívili Pezinok

December 2013 / Prečítané 1365 krát

   V Pezinku sa v dňoch 20. – 22. novembra uskutočnilo stretnutie českých, slovenských, poľských a ukrajinských spisovateľov a literárnych historikov, účastníkov konferencie na tému Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko – slovenskom kontexte: Romantizmus. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Tilia - Lipa. Na začiatku konferencie sa spisovateľom prihovoril aj primátor mesta Oliver Solga, ktorý ich oboznámil s históriou mesta a hovoril i o literárnej tradícii a súčasných aktivitách domácich spisovateľov.
   Príjemným stretnutím v Starej radnici bolo aj prijatie delegácie sestier- psychiatričiek z krajín V4 ( Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko ), ktoré sa uskutočnilo 20. 11. v predvečer ich dvojdňovej vedeckej konferencie.

 

(ra)