Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2014 bude vyrovnaný

December 2013 / Prečítané 802 krát

   Nový rozpočet na rok 2014 budú poslanci mestského zastupiteľstva schvaľovať dňa 12. 12. 2013.
   Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2014 je navrhovaný ako vyrovnaný. Bežný rozpočet má byť prebytkový, naopak, kapitálová časť rozpočtu bude schodková. Schodok kapitálového rozpočtu bude vyrovnaný z prostriedkov rezervného fondu.
    Z rezervného fondu sa má v roku 2014 použiť suma vo výške 209 681 eur na splátky istín z komerčných úverov a 451 500 eur použije na financovanie kapitálových výdavkov.
   Príjmy Mesta Pezinok majú dosiahnuť sumu vo výške 16 851 104 €, čo je zhruba o 1,3 milióna viac ako v roku 2013.
   Viac financií do mestskej pokladnice v porovnaní s rokom 2013 by malo mesto získať z ohláseného vyššieho podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 65,4% na 67%. Mesto by takto mohlo získať o 171 494 eur viac. V príjmoch sú zapracované štyri projekty.
Výdavky Mesta Pezinok majú dosiahnuť sumu vo výške 16 851 104 €, čo je zhruba o 1,35 milióna viac ako v roku 2013.
   Rozpočet bežných výdavkov v roku 2014 bude o cca 700 tis. eur vyšší v porovnaní s rokom 2013. Súčasťou bežných výdavkov je projekt „Elektronizácia samosprávy mesta Pezinok“ v sume 462 tisíc eur.
   Na kapitálové výdavky sú v rozpočte vyhradené cca 4 milióny eur, z toho cca 2,5 milióna eur na projekty a 1,5 milióna eur na ostatné investičné akcie najmä v oblasti školstva, verejného osvetlenia, rekonštrukciu a vybudovanie parkovísk, komunikácií a chodníkov, rekonštrukciu budov.
   Na splátky istín z úverov je rozpočtovaná suma vo výške cca 240 tisíc eur.

 

(OE a MD)

 


Ohodnoťte článok: