Aký bude rok 2014? Predovšetkým náš!

December 2013 / Prečítané 2295 krát

     Rok 2013 priniesol očakávané udalosti, ale aj nejedno prekvapenie. O takomto čase pred rokom málokomu niečo hovorilo meno Jorge Borgoglio. Dnes pápež František púta pozornosť a obdiv svojou charizmatickou osobnosťou. Žiaľ, mnohé veci, ktoré by sme si veľmi želali, sa neudiali. Nevymizla korupcia, nespravodlivosť, ba ani ľudskej hlúposti nie je menej. Spýtali sme sa v období pred vianočnými a novoročnými sviatkmi niekoľkých Pezinčaniek a Pezinčanov, čo ich najviac potešilo v roku 2013 a čo by radi zažili v roku 2014.

 

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok, poslanec BSK

   2013: Potešili ma úplne obyčajné, normálne veci. To, čo aj ostatných ľudí, teda zdravie, rodina a blízki ľudia, energia a chuť do práce, a aj veľa drobností spojených s mojou profesiou primátora i mimo nej.
   2014: Do nového roka želám veľa zdravia sebe, svojej rodine aj všetkým Pezinčanom. Aj moje ostatné želania sú spojené s Pezinkom a jeho občanmi. Aby sa nám spoločne darilo, aby sme boli šťastní, spokojní a aby sme si viac pomáhali a viac sa na seba usmievali.

 
Peter Krištúfek, lekár, spisovateľ, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

   2013: V roku 2013 ma najviac potešilo, že počet bezcharakterných ľudí na Slovensku sa výrazne nezvýšil (takmer o všetkých sme to už dávno vedeli) a manželka s deťmi sú zdraví(é) a úspešní(é).
   2014: V roku 2014 by som sa rád dožil toho, aby sme mali cesty zodpovedajúce významu a kráse celého regiónu a predovšetkým Pezinka. Časopisu želám veľa kvalitných článkov, krásne Vianoce a PF14.

Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku

   2013: Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zrealizovať všetko, čo sme si pre desiaty rok nášho Múzea naplánovali a vymysleli. Máme za sebou šesť výstav venovaných pezinskému umeniu a histórii. Naše nápady a predstavy sa aj vďaka externým spolupracovníkom pretavili do podôb, s ktorými chceme v budúcnosti naďalej pracovať. Som rada, že sme s kolegom dotiahli do finále dlhodobejší projekt lexikónu pezinských dejín. Jeho výsledkom je čerstvá publikácia Roku pána... K nej navyše pribudli dve čísla regionálneho časopisu Historika, ktorý je spoločným dielom oboch tunajších múzejných inštitúcií – Mestského a Malokarpatského múzea v Pezinku. Vidieť a vedieť, čo sa nám popri každodennej práci podarilo, mi dáva pocit spokojnosti.
   2014: Čo sa týka roka 2014, nechám sa prekvapiť. Ale dúfam v dobrý rok.


Pavel Matejovič, literárny historik, klimatológ


   2013: Pokiaľ ide o môj osobný život, tak ma asi najviac potešilo, že sa mi konečne podarilo dokončiť rukopis ďalšej knižky a úradne doriešiť vydávanie nekomerčného elektronického časopisu nun.sk zameraného na vedu a umenie. Konečne som si našiel čas aj na fotografovanie a počítačovú grafiku. Najviac ma však vždy potešia osobné stretnutia s priateľmi. Bohužiaľ, s viacerými sa už viac stretávam iba virtuálne na sociálnych sieťach.
   2014: V roku 2014 si okrem tradičných vecí ako je zdravie želám, aby sme si nenechali zase niečo ukrojiť z reálneho sveta médiami, politikou a reklamou. Nakoniec náš život a život našich blízkych je tou skutočnou hodnotou, nie virtuálne obrazy, ktoré nám vnucujú falošné predstavy o šťastí či rôznych podobách úspechu.
 


Zuzana Šipošová, projektová referentka Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela

   2013: Najviac ma potešila dlhodobá priazeň a podpora rozmanitých projektov nemocnice Fondom GSK a Malokarpatskou komunitnou nadáciou REVIA, tiež tradične perfektná spolupráca s Mestom Pezinok, ktoré nám bolo tohto roku veľmi nápomocné pri organizovaní vzdelávacieho podujatia – XV. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v psychiatrii.
   2014: Verím, že aj v roku 2014 tieto partnerstvá pretrvajú, že sa opäť podarí pacientom i širšej verejnosti sprostredkovať mnoho pekných, zaujímavých a užitočných zážitkov a sprievodnými akciami úspešne osláviť už 90-tiny Pinelky. A moje osobné želanie pre všetkých: Snažiť sa každý deň rozdávať radosť všade tam, kde to má zmysel.
 


Zuzana Čaputová, právnička, aktivistka, poslankyňa mestského zastupiteľstva
 

   2013: V roku 2013 ma potešilo, že sme ho celá rodina prežili v zdraví a samozrejme tiež rozsudky Súdneho dvora EÚ a Najvyššieho súdu vo veci pezinskej skládky.
   2014: Opäť si želám iba pohodu a zdravie a k tomu ešte schopnosť tešiť sa z toho, čo je.

 

(kam)

 


Ohodnoťte článok: