Vážení spoluobčania, milí Pezinčania.

December 2013 / Prečítané 1313 krát

   želám vám krásne, pokojné a príjemné prežitie tohoročných vianočných sviatkov v kruhu vašich najbližších, rodín a priateľov. V nadchádzajúcom novom roku 2014 vám želám veľa zdravia, životnej energie, radosti a spokojnosti. Teším sa na každodenné stretávanie sa s vami na kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ktoré nás v budúcom roku čakajú, a aj na ďalšiu spoločnú prácu v prospech rozvoja nášho mesta a skvalitňovania života v ňom. Ďakujem vám tiež za podporu, spoluprácu a priateľstvo v roku 2013 a mnohým z vás i za veľký kus práce, ktorý ste i tento rok urobili pre naše mesto a jeho občanov.

 

Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok