Poďakovanie

November 2013 / Prečítané 1196 krát

  S veľkým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18. 11. 2013 sme sa rozlúčili s naším drahým
Rudolfom POIZLOM,
ktorý nás opustil vo veku 81 rokov. Ďakujeme všetkým za účasť na obrade, za kvetinové dary a za prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: