V decembri oslávi knižnica 60 rokov svojej činnosti

November 2013 / Prečítané 1299 krát

   December bude v Malokarpatskej knižnici v Pezinku v slávnostnom duchu. Začiatkom decembra si pripomenieme 60. výročie založenia knižnice a potom sa už ponoríme do predvianočnej atmosféry.
   Je to už 60 rokov, keď v r. 1953 Rada ONV Pezinok rozhodla o ustanovení Okresnej ľudovej knižnice. V meste Pezinok predtým pôsobili dve verejné knižnice, slovenská a nemecká, obe založené v júli roku 1925. Po II. svetovej vojne prevzala Matica slovenská knihy z nemeckej knižnice a starostlivosť o slovenské knihy mesto Pezinok. Knižnica sa počas svojej histórie niekoľkokrát sťahovala, najprv bola umiestnená na balkóne veľkej sály Pezinského zámku, r. 1955 sa presťahovala do priestorov Krajského domu osvety v Zámockom parku, v r. 1960 získala nové priestory po OV KSS, v budove susediacej so súčasným sídlom knižnice. Do terajších priestorov, ktoré vznikli rekonštrukciou a prístavbou budovy – bývalého sídla Zboru národnej bezpečnosti, sa knižnica presťahovala v r. 1992.
   Počas svojej existencie menila zriaďovateľov – okresný národný výbor, krajský úrad, Ministerstvo kultúry SR a v súčasnosti je v kultúrnym zariadením Bratislavského samosprávneho kraja.
   Svoju činnosť začínala knižnica s 3 164 zv. kníh a v prvom roku fungovania sa zapísalo 672 čitateľov. Postupne k výpožičný službám a organizovaniu podujatí pribudla starostlivosť o obecné knižnice regiónu, otvorilo sa oddelenie politicko-náučnej literatúry, oddelenie beletrie s čitárňou a detské oddelenie, neskôr oddelenie poľnohospodárskej literatúry so študovňou. Od 70. rokov sa začína budovanie fondu regionálnych dokumentov a informácií, oddelenia náučnej literatúry. V r. 1985 pribudlo do knižničného fondu 7 384 zväzkov kníh, čo bol najväčší prírastok v histórii knižnice. Knižničný fond prekročil hranicu 100 tisíc zväzkov.
   Po roku 2000 sa zautomatizoval výpožičný systém knižnice, zriadili sme multimediálnu študovňu a verejný internet. V roku 2003 pri 50. výročí vzniku, obsahoval knižničný fond 95 253 zväzkov. V súčasnosti máme v knižnici 95 000 zväzkov kníh a iných dokumentov.
   Množstvo podujatí pripravujeme najmä pre detských čitateľov, takmer každý deň máme stretnutie s knihou, so spisovateľom, podujatia na podporu čítania a poznanie regionálnej literatúry, umenia a tradícií. Každý mesiac predstavujeme slovenského spisovateľa aj dospelému publiku.
   Začiatkom decembra by sme chceli sériou podujatí osláviť výročie existencie knižnice. 4. decembra o 14.00 hod. prebehne v Malej sále PKC slávnostný program spojený s odovzdávaním pamätných listov. Deň predtým, 3. decembra pripravíme komorné stretnutie dvoch regionálnych poetov – Maríny Mesárošovej a Jozefa Trtola. 10. decembra o 17.00 h sme pre našich čitateľov a návštevníkov pripravili „ špeciálne “ stretnutie s nami pod názvom Knihovníci čítajú čitateľom z regionálnej tvorby, na ktorom knihovníci budú čítať ukážky v prozaických aj básnických diel vybraných regionálnych autorov. Deti si budú môcť počas podujatia Deti deťom vyskúšať profesiu knihovníka a požičiavať svojim kamarátom a spolužiakom knihy. A v rámci Trinástej komnaty v knižnici deti objavia aj priestory, kam by sa inak nedostali a dozvedia sa, čo všetko sa musí urobiť, aby si mohli u nás nájsť svoju obľúbenú knihu.
   Počas decembra tiež budú trvať výstavy o regionálnych osobnostiach a ich dielach, o dejinách knižnice a tiež výstava, ktorá je výstupom projektu Nedajme zahynúť dedičstvu predkov s fotografiami drobných regionálnych architektonických pamiatok.
   Veríme, že pripravené podujatia potešia našich návštevníkov a budú nám zachovávať priazeň aj v ďalších rokoch.

 

(dt)


Ohodnoťte článok: