X. ročník Festivalu Eugena Suchoňa

November 2013 / Prečítané 1546 krát

   17. a 18. októbra sa slávnostnou znelkou otvorila brána X. ročníku Festivalu E. Suchoňa.
   V tichosti do nej vstúpili nádejné hudobné talenty z celého Slovenska. Bez burácania davu, veľkolepej reklamy, hádzania plyšákov, posielania sms a „rýchlokvasenej slávy“. V tichosti, aj keď už stáli na tom najvyššom stupni víťazov na významných slovenských alebo aj medzinárodných súťažiach ZUŠ. Pod taktovkou svojich pedagógov, s nádejou, že sú nainfikovaní smädom po hudbe, ktorá môže otvárať ich dušu po celý život. Počas dvoch festivalových večerov sa nám svojím interpretačným umením predstavili tí najlepší z najlepších. Áno, viem, koľko krehkosti a pominuteľnosti je v tomto slove. Faktom však je, že všetci účinkujúci boli už zlatom ocenení. Zmyslom nášho festivalu nie je boj, kto z koho. Naším prianím bolo umožniť prežiť zmysluplné chvíle v objatí tónov, ktoré vychádzajú zo srdiečka, z vnútra a sú výsledkom poctivej práce našich mladých ľudí aj ich pedagógov.
   Nezanedbateľnou súčasťou festivalových dní boli aj vzájomné rozhovory, preberanie skúseností a riešenia problémov v pedagogickej práci, vzájomné ľudské aj umelecké obohacovanie pedagógov aj detí.
   Okrem súťažnej časti festivalu je snahou našej ZUŠ E. Suchoňa ukázať deťom a ich pedagógom zaujímavosti nášho regiónu. Tento rok mladí priatelia spolu s pedagógmi a aj s našimi žiakmi prežili jesenné slnečné dopoludnie v historických priestoroch a okolí hradu Červený Kameň. V priebehu druhého festivalového koncertu si publikum okrem súťažiacich mohlo vypočuť ukážky z piesňovej tvorby Eugena Suchoňa a Ľudovíta Rajtera v podaní sopranistky Evy Šuškovej a klavírneho sprievodu Petra Pažického.
   Odborná porota, zložená z významných osobností na koncertnej ale aj pedagogickej scéne – predseda poroty prof. Mikuláš Jelinek, členovia Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD., klavír, Mgr. art. Peter Kosorin ArtD., hoboj – mala ťažkú úlohu. Nakoniec rozhodla nasledovne: Laureát v sólovej hre Samuel Hučko, husle ZUŠ Jantárová, Košice, Laureát v komornej hre – Sláčikové kvarteto ZUŠ Vrbenského Bratislava.
   Cenu primátora získala Veronika Mattová, ZUŠ Márie Hemerkovej Košice. Cena riaditeľky ZUŠ E. Suchoňa – Szilárd Nagy, klavír, ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho, Šamorín.
   „...hudba je najskutočnejšia poézia. Vyžaduje ohnivú fantáziu, vznešenú nadvládu harmónie. Musíš mať ľudí rád. Nesebecky, oddane, do takej miery, že musíš s nimi prežiť a pretrpieť každý ich cit. Muzikant je ako hudobný nástroj, ale na tomto nástroji zahrá melódiu iba ľudský osud...“ tak odprevádza Neffe mladého Beethovena do Viedne, a týmito slovami sme aj my odprevádzali našich mladých priateľov na ich pokračujúcej hudobnej ceste...
   Dvojdňový festival sme mohli zrealizovať za finančnej dotácie oficiálnych sponzorov, BSK, Mesta Pezinok, OZ pri ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ E. Suchoňa a PKC. Aj touto cestou všetkým ďakujeme. Moje súkromné ďakujem patrí aj tým „neoficiálnym“, mojim kolegom a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol vytvoriť ohromnú atmosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

 

Mária Neuszerová, riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa

 


Ohodnoťte článok: