Hasičská burza v Pezinku

November 2013 / Prečítané 1376 krát

   V posledný augustový deň sa v sobotu 31. 8. 2013 predpoludním v areáli Strednej odbornej školy Pezinok Komenského uskutočnila I. Medzinárodná hasičská burza.
   Toto v Pezinku neobvyklé podujatie pripravila Dobrovoľná požiarna ochrana SR ako súčasť 2. Medzinárodného stretnutia hasičov historikov – zberateľov, ktorého garantmi boli Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok – SOU a DHZ Dyčka.
   Burzy sa zúčastnili dobrovoľní hasiči zo Slovenska, Čiech i Rakúska, ktorí pripravili svoje prinesené exponáty, zberateľské kuriozity, súčasti výstroja a výzbroje hasičov, znaky, odznaky, hasičské prilby i čiapky, knihy, časopisy, kalendáre, fotografie, vlajky i zástavy, ale tiež hračky, poháre i džbániky. Celkove bolo vystavených niekoľko tisíc predmetov malého i väčšieho rozmeru. Veľmi zaujala kolekcia keramických zvončenkov, ktoré tu predstavila hasička zo Stredného Slovenska. Prítomní hasiči zberatelia, ktorí sa na Slovensku stretli už druhý raz si v rámci burzy vzájomne vymieňali vystavené premety a skúsenosti zo zberateľskej činnosti. Hasiči - historici z Kysuckého Nového Mesta na toto stretnutie pripravili špeciálnu poštovú obálku a Komisia histórie DPO SR pripravila minikalendárik s vyobrazením historickej radnice mesta Pezinok a znakmi mesta i DPO SR, ktoré obdržali všetci účastníci stretnutia i čestní hostia.
   I. Medzinárodnú hasičskú burzu otvorili spoločne primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, predseda komisie histórie DPO SR generálny inšpektor DPO SR Peter Kunkela a predseda DHZ Pezinok SOU Peter Ronec, ktorý predstavil jednotlivé exponáty z výstavy 90. rokov hasičskej tlače na Slovensku.
   Po ukončení burzy si všetci účastníci pozreli v priestoroch Pezinského kultúrneho centra výstavu Hasičské hobby a následne absolvovali prehliadku historického centra mesta Pezinok s mestským sprievodcom.

 

Peter Ronec


Ohodnoťte článok: