Svetový deň cestovného ruchu

November 2013 / Prečítané 1457 krát

   Je už viacročnou tradíciou, že mesto Pezinok spoločne s Klubom sprievodcov mesta Pezinok a Pezinským kultúrnym centrom pripravuje pre verejnosť stretnutia členov Klubu s hosťami. I v tomto roku prijali pozvanie do Pezinku viacerí hostia, ktorých v priestoroch Domu kultúry privítala zástupkyňa riaditeľky D. Debnárová. Boli to profesorka JUDr. Ľudmila Novacká z Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá v rámci besedy oboznámila sprievodcov i účastníkov besedy zo štatistickými údajmi o návštevnosti Slovenska i jeho hlavného mesta za posledné sledované obdobie. Hlavný priestor besedy bol určený na prezentáciu cestovateľov v rozličných krajinách sveta. Tohto roku so svojou prezentáciou z cesty do Brazílie vystúpila členka Klubu sprievodcov Mgr. Zuzana Roncová, ktorá sa podieľala i na organizačnom zabezpečení slovenskej delegácie účastníkov svetového stretnutia mládeže s pápežom Františkom. Spolu s Ing. Nižňaským informovali prítomných o ceste po Brazílii, premietli zaujmavé fotografie z cesty a zodpovedali na otázky moderátora i prítomných občanov. Na záver poďakoval hosťom i organizátorom v mene vedenia mesta Ing. Miloš Andel, viceprimátor mesta Pezinok.

 

(PR)

 


Ohodnoťte článok: