Sestra na psychiatrii: nie je to práca ale poslanie

November 2013 / Prečítané 4072 krát

     Nik nepochybuje o tom, že byť zdravotnou sestrou je nielen zamestnanie, ale aj poslanie. Obzvlášť to platí pre sestry, ktoré pracujú na psychiatrii. Špecifiká tejto práce kladú vysoké nároky nielen na odbornosť, interakčné a osobnostné vlastnosti, ale i na kontrolu emócii. Svoje skúsenosti a odborné vedomosti si sestry vymieňajú na odborných konferenciách

   V poradí už 15. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v psychiatrii sa koná 21. a 22. novembra v Pezinku a jej hlavnou témou sú Výzvy psychiatrického ošetrovateľstva v podpore duševného zdravia.
   „Ide o konferenciu s medzinárodnou účasťou, pretože intenzívne spolupracujeme aj s kolegyňami z Česka, Poľska a Maďarska,“ hovorí jedna z organizátoriek podujatia Andrea Uhláriková z Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela. „Konferencia sa koná každoročne, ale tento rok dostala mandát na jej usporiadanie práve naša nemocnica. Naším cieľom bolo využiť túto možnosť, spropagovať aj naše mesto a zapojiť pezinských podnikateľov pri poskytovaní ubytovania a občerstvenia.“
   Príspevky na konferencii sa netýkajú len duševného zdravia pacientov, ale aj sestier samotných. Osobnostne zrelá sestra môže byť oporou pacientovi a jeho príbuznému i v mimoriadnych situáciách.
   „Už prvý kontakt počas príjmu pacienta si vyžaduje odborné vedomosti, komunikačné zručnosti, schopnosť empatie a predvídavosť.“ vysvetľuje Andrea Uhláriková. „Pacient s telesným ochorením vie, že má napríklad vysoký krvný tlak, uvedomuje si svoje ochorenie, popíše jednotlivé príznaky a taktiež prichádza s množstvom objektívnych údajov napr. laboratórnych. Duševne chorý pacient však len málokedy si uvedomuje, že je chorý. I samotné údaje v dokumentácii nemusia byť objektívne. Dokážete odmerať matematicky náladu, správanie...? V prijímacom zázname sa môže popisovať nespolupráca, nepriateľské správanie a už počas príjmu si sestra získa jeho spoluprácu a vybuduje terepeutický vzťah.“
   Dôležitá je aj otázka bezpečnosti pacienta, ktorý môže potenciálne ohrozovať nielen svoje okolie, zdravotnícky personál ale aj seba. Psychiatrické sestry dnes zvládajú množstvo upokojujúcich techník – bazálna stimulácia, nefarmakologické upokojujúce intervencie, ale najmä terapeutický rozhovor. Náročná starostlivosť je i o pacientov s nariadenou ústavnou liečbou, ktorým liečbu nariadi súd. Ak sa sestre nepodarí získať dôveru pacienta už v prvých dňoch, potom nie je možné vybudovať dlhodobý terapeutický vzťah, ktorý je pre liečbu nevyhnutný.
   Psychiatria samotná je, žiaľ, často stigmatizovaná. Laik si ju predstavuje ako blázinec, elektrošoky, priväzovanie, podávanie sedatív. Dnešná starostlivosť je však iná.
   „V skutočnosti moderné psychiatrické ošetrovateľstvo využíva najmä psychoterapeutické a nefarmakologické techniky,“ dodáva Andrea Uhláriková. „Rola sestry sa výrazne zmenila, sestry už nie sú len poskytovateľkami ošetrovateľskej starostlivosti. ale edukátorky, manažérky, výskumníčky, učiteľky, nositeľky zmien. Tieto profesionálne výzvy sú aj predmetom našej konferencie, ktoré slúžia na prezentáciu a vymieňanie skúseností.“
   Andrea Uhláriková pôsobí na psychiatrii už 22 rokov a vzťah k povolaniu získala už v rodine. Jej mama pôsobila na gerontopsychiatrii v Pezinku 36 rokov, teda až do odchodu na dôchodok. Každý prípad, s ktorým sa stretla, považuje za pozitívny.
   „Sestry sa stretávajú aj s mimoriadnymi situáciami, ako je napríklad násilie, úteky, úmrtie pacienta, pokusy o samovraždu,“ popisuje svoje skúsenosti. „V danej chvíli je to vždy nadmerná záťažová situácia. Každý takýto prípad však poskytuje aj ponaučenie, ako riešiť takéto situácie lepšie. Práca na psychiatrii predstavuje záťaž a môže u sestier viesť k syndrómu vyhorenia. Musia byť osobnostne a profesionálne zrelé, pretože ich práca nie vždy prináša pozitívne a motivujúce výsledky. Napríklad starostlivosť o gerontopsychiatrických a chronických pacientov s duševnými poruchami, opakujúce sa hospitalizácie. Práca sestry nemôže byť len zamestnanie ale najmä poslanie.“
   Vzhľadom na náročnosť profesie aj na jej nedostatočné ohodnotenie je aj u nás nedostatok kvalifikovaných sestier. Všetci, ktorí sa venujú duševne chorým pacientom, nielen zdravotné sestry, ale i rehabilitačné a sociálne sestry, a ostaní v zdravotníckom tíme si podľa Andrei Uhlárikovej zaslúžia najmä spoločenské a morálne uznanie.
   „Fandím všetkým, aby si našli dostatok motivačných faktorov vo svojej práci a držím palce. Nakoniec aj tohtoročná konferencia je prejavom ich aktivity a odhodlania, pretože ju pripravovali s nesmiernou energiou, začo im chcem i touto cestou úprimne poďakovať. Prihlásilo sa vyše 200 účastníčok a aj odborná úroveň príspevkov je veľmi vysoká. Samozrejme vyzdvihnem ústretovú pomoc mesta Pezinok, Kultúrneho centra v Pezinku Pezinského kultúrneho centra, firmy Grafit, hlavného partnera konferencie spoločnosti Janssen a mnohých ďalších, popri ktorých by som rada vyzdvihla aj kapelu rada poďakovala aj kapele Funny Fellows, ktorá nám spestrí kultúrny program.“

 

(kam)
 


Ohodnoťte článok: