Rozdávame úsmev

November 2013 / Prečítané 1376 krát

   Aj takto by sme mohli vyjadriť to, čo cítia členovia FS Obstrléze pri svojich vystúpeniach adresovaných tým, ktorí si ctia tradície a to nielen pezinské. V tomto duchu sa niesli viaceré vystúpenia nášho súboru.
   Dvoma vystúpeniami sme si v rámci akcií Dňa matiek uctili tie, ktoré prinášajú život, nezištne rozdávajú lásku svojim blízkym – rodine, deťom, vnúčikom. Ani slávnostné otváranie tohtoročného Kultúrneho leta sa nezaobišlo bez nás. Divákov sme potešili pásmom krásnych ruských ľudových piesní, ktoré aj u nás takmer zľudoveli. Vystúpením na Vinobraní sme rozospievali námestie piesňami o vínku. Bolo nám cťou, že s nami vystúpil a sólovým spevom potešil divákov náš čestný člen pán Pavol Dvorský, jeden z bratov známych a slávnych operných spevákov. Krásne boli aj husličky ďalšieho nášho čestného člena p. Sama Plesníka, ktorý všetkých preniesol spevom a hraním do slnečného Chorvátska. Nezabudli sme ani na starších spoluobčanov vo Vinosadoch, ktorí sa na naše vystúpenie tešili.
   Úprimne sa snažíme rozdávať radosť a veríme, že sa nám podarí na tejto ceste pokračovať a rozdávať úsmevy pezinským spoluobčanom i občanom v iných mestách i obciach nášho krásneho Slovenska.

 

(KN)

 


Ohodnoťte článok: