Ocenenie in memoriam

November 2013 / Prečítané 1517 krát

   Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja udelilo akademickému sochárovi Štefanovi Prokopovi - in memoriam – Cenu Trnavského samosprávneho kraja za významný prínos v oblasti slovenskej výtvarnej moderny. Pozitívna správa pre jeho blízkych i Pezinok – kde umelcov ateliér stále žije! Medzi najznámejšími ocenenými súčasníkmi boli aj Mons. ThLic. Róbert Bezák a Dr. h.c. Anton Srholec.

 

(r)


Ohodnoťte článok: