Seniori sa zoznámili nie len s technikou

November 2013 / Prečítané 1372 krát

   V októbri REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia zrealizovala v Pezinku ďalšie bezplatné kurzy počítačovej gramotnosti pre seniorov, ktoré sú súčasťou projektu „Žijeme spolu plnohodnotný život“, vďaka podpore Akadémie pre rozvoj filantropie v Poľsku v rámci V4 Community Foundation Maturity Programu. Kurzy boli zamerané na získanie základných počítačových zručností a ich praktické využitie. Organizačne boli kurzy rozčlenené do piatich dvojhodinových sedení, ktoré viedla lektorka Miroslava Petrušová s podporou 10 dobrovoľníkov z radov študentov zo ZŠ Kupeckého, Gymnázia v Pezinku a ZŠ v Modre.
   Výklad bol seniorom predstavený hravou formou, individuálnym prístupom a s praktickými cvičeniami. Z kurzov odchádzali spokojní, že zvládli moderné technológie súčasnej doby, získali základné praktické vedomosti, ale aj s pocitom užitočne strávených chvíľ v spoločnosti mladých. Pozitívne reakcie účastníkov a ich spokojnosť potvrdili význam medzigeneračnej spolupráce a stali sa tak motiváciou pri organizovaní ďalších kurzov nadácie.

 


Ohodnoťte článok: