Podporili sme vaše projekty

November 2013 / Prečítané 1391 krát

   Grantová komisia Nadácie REVIA po tretíkrát v tomto roku vybrala ďalšie projekty z oblasti kultúry a športu, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality života obyvateľov miest. Celkovo bolo schválených šesť projektov v sume 1575 EUR, z toho dva pre Pezinok.
   Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok podporí záujem a zvýši motiváciu ku skupinovým pohybovým aktivitám u hospitalizovaných pacientov cez projekt Pohybom ku šťastiu. Za finančné prostriedky sa nakúpia opotrebované a chýbajúce športové potreby na florbal, stolný tenis, badminton, ruské kolky a budú sa organizovať turnaje. Pravidelná pohybová aktivita je totiž nielen dôležitou zložkou terapie psychiatrického ochorenia, ale zdravého životného štýlu vôbec. Súčasťou projektu bude aj svojpomocná estetizácia Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia (FRO) nemocnice, ktoré slúži nielen hospitalizovaným, ale i ambulantným pacientom zo širokého okolia.
   Turistický oddiel Grinava TOM " Sokolíci " ponúka deťom i rodinám možnosť aktívne tráviť voľný čas v prírode, upevňuje poznatky detí o prírode a učí ich samostatnosti nielen počas
turistiky. Vďaka projektu Turistický oddiel Grinava, Grinavský kúsek 2014 opäť ponúkne i tri turistické trasy (10 km, 15 km, 20 km) a súčasne prepojí vzájomnú spoluprácu medzi keramickým krúžkom pri ZŠ s MŠ Orešie v Grinave a malými turistami.
   Na rok 2013 boli grantové kolá ukončené, avšak priebežne môžete podávať žiadosti o príspevky na seniorské projekty. Nadácia Revia rada podporí každý dobrý nápad a kreatívnu myšlienku!

 

 


Ohodnoťte článok: