Právo na vzdelanie pre všetky deti bez rozdielu

November 2013 / Prečítané 1434 krát

   Občianske združenie Prevencia AD Pezinok, realizuje s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd v čase od augusta do decembra projekt: „Podpora vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia v materských školách“. Hlavným cieľom projektu je odborne pripraviť učiteľov a učiteľky materských škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania a zvýšiť počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) v materských školách.
   Z bežnej praxe, ale i z výskumov je známe, že deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mávajú výrazné ťažkosti pri dosahovaní dobrých vzdelávacích výsledkov. Jednou z príčin je, že len veľmi malý počet detí zo SZP navštevuje materské školy. Rodičia zo SZP často o možnosti návštevy školy nevedia, nemajú na to dostatok finančných prostriedkov alebo sa stretávajú s prekážkami zo strany majoritnej spoločnosti. Taktiež učiteľky a učitelia v materských školách nie sú vždy na prácu s nimi dostatočne pripravení. Tá okrem iného vyžaduje znalosť inkluzívneho vzdelávania a spoznanie životných podmienok detí zo SZP. Z výskumov vyplýva, že práve dochádzka detí do predškolského zariadenia pozitívne ovplyvňuje ich úspech na základnej škole i ďalšiu vzdelávaciu kariéru. Uvedené dôvody boli podnetom pre realizáciu projektu, v rámci ktorého sa v decembri 2013 uskutočnia bezplatné vzdelávania učiteliek a učiteľov materských škôl v oblasti inkluzívnej pedagogiky v štyroch lokalitách Slovenska (Trnava, Pezinok, Skalica, Vranov nad Topľou). Zároveň pracovníci OZ v priebehu mesiacov november a december navštívia rodičov priamo v rómskych komunitách a budú ich informovať o možnosti a výhodách dochádzky detí do materských škôl. Prostredníctvom inklúzie majú deti z minority väčšiu šancu úspešne sa zaradiť do spoločnosti a zároveň má majorita možnosť obohatiť sa o poznanie minoritnej kultúry a života. Pre učiteľky, deti a rodičov to znamená prípravu pre ďalší život v kultúrne rozmanitej spoločnosti.
   Zároveň pracovníci OZ v priebehu mesiacov november a december navštívia rodičov priamo v rómskych komunitách a budú ich informovať o možnosti a výhodách dochádzky detí do materských škôl. Prostredníctvom inklúzie majú deti z minority väčšiu šancu úspešne sa zaradiť do spoločnosti a zároveň má majorita možnosť obohatiť sa o poznanie minoritnej kultúry a života. Pre učiteľky, deti a rodičov to znamená prípravu pre ďalší život v kultúrne rozmanitej spoločnosti.

 

Mgr. Ľubica Lukšíková, OZ Prevencia AD Pezino

 


Ohodnoťte článok: