Pýtame sa poslancov MsZ

November 2013 / Prečítané 1297 krát

  Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.

V tomto čísle odpovedá:
Lubomír Čech, poslanec za volebný obvod č. 2


1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?

- Nevnímam rozdiel medzi obvodmi, slovné spojenie „môj volebný obvod“ som registroval asi len v čase samotných volieb. Snažím sa vidieť Pezinok ako celok. Dostávam otázky a požiadavky z rôznych kútov mesta a snažím sa ich prezentovať kompetentným. Pretože sa zvýšila prejazdnosť Cajlanskej ulice, bolo by treba doriešiť chodníky pre chodcov, ktoré sú v niektorých častich nevyhovujúce. Zároveň by som navrhol dobudovanie chodníka z Cajlanskej ulice na ulicu Dr. Bokesa. Ľudia musia chodiť po ceste. Nesúhlasím s prejazdnou cestou Dona Sandtnera, kde malo byť dávno vybudované premostenie z Pánskeho chodníka, napr. z dôvodu, že na kostole, ktorý je v blízkosti tejto ulice (je historickou pamiatkou), je porušená statika stavby. Ďalším problémom tejto časti mesta je futbalový štadión, ktorý je momentálne v štádiu riešenia. A ešte by som v tejto časti poprosil občanov a chatárov, aby nám nerobili čierne skládky v Kučišdorfskej doline.

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?

- S občanmi máme dohodnuté osobné stretnutia v dennom centre na Cajlanskej ulici vždy v prvý pondelok v mesiaci od 15.00 do 17.00 h. Nemám problém riešiť veci s občanmi aj priamo na mieste. Bývam v tejto časti mesta a problémy sa ma týkajú tak ako ostatných. Myslím si, že veľa ľudí používa internet a nie je problém ma kontaktovať e-mailom, prípadne návštevou u mňa doma.

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

- V Pezinku mi chýba obchvat mesta. Ktorékoľvek z dvoch riešení, navrhnutých v novom územnom pláne podporím hlasovaním. Športoviská a cyklotrasy, ktoré by nás bezpečne spájali s okolím. Tým, že sa rozrastáme, treba počítať so škôlkami a jasľami. Vybudovanie detských ihrísk na sídliskách. Momentálne riešime otázku vybudovania zimného štadióna (Rozálka) a v prípade hlasovania budem podporovať aj tento projekt.

 

(r)