Rokovanie stálej komisie pre centrálne zásobovanie teplom v Pezinku

November 2013 / Prečítané 999 krát

   30. októbra 2013 sa uskutočnilo rokovanie členov Stálej komisie pre problematiku centrálneho zásobovania teplom v našom meste. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie strategického zámeru komplexnej modernizácie a rekonštrukcie tepelného hospodárstva v meste Pezinok. Prevádzkovateľ CZT v Pezinku obchodná spoločnosť Termming, a.s predložila komplexný materiál o pripravovanej modernizácii tepelného hospodárstva za viac ako 5 mil. eur, ktorý bol schválený. Bol to nevyhnutný krok k tomu, aby spoločnosť mohla pripraviť počas zimných mesiacov projektovú dokumentáciu a ďalšie potrebné dokumenty k stavebnému konaniu. O pripravovaných zmenách vás budeme podrobnejšie informovať začiatkom roka 2014 aj v našej televízii v pravidelnej relácii Téma. Komisia si taktiež zvolila svojich predstaviteľov. Predsedom sa stal náš primátor Mgr. Oliver Solga a podpredsedom Ing. Jozef Smolka, člen predstavenstva spoločnosti Termming, a. s. Členmi komisie za mesto sú: Ing. Ján Matuský, Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel. Komisia prerokovala aj novú jednotkovú cenu tepla vo variabilnej a fixnej zložke pre rok 2014. Táto cena podlieha schváleniu Úradom regulácie sieťových odvetví, a preto až následne budeme informovať o jej presnej výške. Dnes môžeme povedať, že vďaka prijatým opatreniam už prvom roku bude prepočítaná dvojzložková cena nižšia ako tá súčasná. Obchodná spoločnosť Termming, a. s. tým napĺňa zámer (že nebude zvyšovať priemernú jednotkovú cenu tepla), s ktorým uspela vo verejnej obchodnej súťaži na nového prevádzkovateľa tepelného hospodárstva.

 

Miloš Andel

 


Ohodnoťte článok: