Príležitosť pokračovať v začatej práci

November 2013 / Prečítané 1684 krát

   V sobotu 9. 11. sa uskutočnili voľby poslancov a predsedov samosprávnych krajov. Pezinok spolu s obcami Limbach, Viničné, Slovenský Grob a mestom Svätý Jur tvorili XII. Volebný obvod v Bratislavskom samosprávnom kraji. Za poslancov v tomto obvode boli zvolení kandidáti širokej koalície pravicových strán SDKÚ-DS, KDH, Most – Híd, SAS, OKS a SZ Mgr. Oliver Solga a prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Pezinčan s oboma novozvolenými, ale aj doterajšími poslancami pripravil rozhovor.
   Red.: Páni, úvodom prijmite od redakcie Pezinčana blahoželanie k vášmu opätovnému zvoleniu. Ako ste ho prijali?
   O. Solga: Najprv dovoľte, aby som v mene nás oboch poďakoval všetkým voličom v Pezinku i v obciach, ktoré tvorili náš volebný obvod. Opätovné zvolenie je pre nás odpoveďou na otázku, ako naši voliči, obyvatelia nášho mesta a vyššie uvedených obcí prijali našu doterajšiu poslaneckú prácu a naše dlhoročné pôsobenie v komunálnej politike. Znovuzvolenie si veľmi vážime a je pre nás impulzom pre pokračovanie v začatej práci.
   Red.: V jednom z vašich predvolebných materiálov ste polemizovali s predstavou „pozdvihnutia bratislavského kraja na európsku úroveň“. Ako ste to mysleli?
   R. Bílik: Veľmi jednoducho. Vychádzali sme z faktu, že bratislavský kraj je hodnotený ako jeden z najbohatších a najprosperujúcejších v stredoeurópskom regióne. Sme presvedčení, že mnohé problémy nášho kraja súvisia práve s tým, že sa bruselská administratíva na nás pozerá „európskymi ekonomickými očami“. Preto sme v našich materiáloch upozorňovali, že bratislavský kraj nie je to isté ako mesto Bratislava. Napokon, viete, aký je rozdiel napríklad medzi cestným úsekom medzi Gbelmi a Kopčanmi v Trnavskom kraji a cestou na Pezinskú Babu? Z hľadiska kategorizácie žiadny, a predsa radikálny. Tá prvá je zrekonštruovaná z európskych fondov, tá druhá z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja. Podobné je to aj so školami atď. Európsky pohľad na náš kraj „nevidí“ rozdiely medzi hlavným mestom a jeho okolím. Preto sme štyri roky podporovali Pavla Freša v jeho európskych iniciatívach a našu krajskú kanceláriu v Bruseli. Môžem povedať, že sme na dobrej ceste k tomu, aby sa pohľad zmenil.
   Red: Zostaňme ešte pri volebnej kampani. Ako ju hodnotíte?
  
O. Solga: Vcelku pozitívne. Chceme poďakovať našim súperom za korektný a slušný volebný súboj. Boli sme a stále aj sme presvedčení, že svoj názor má každý vyjadriť vo volebnej miestnosti a nie vandalizmom voči propagačným materiálom kandidátov. V tejto súvislosti nás ale mrzí nízka volebná účasť, ktorá tieto voľby charakterizuje.
   Red.: Ale minimálne jeden „tieň“ kampaň predsa len mala...
  
R. Bílik: Viem, na čo narážate. Zbabelo, pod rúškom tmy a na poslednú chvíľu pred moratóriom roznesené klamstvá Mariána Šipoša a Vladimíra Mizeráka nás síce znechutili, ale neprekvapili. Pred vyše tromi rokmi som sa rozhodol nekandidovať do mestského zastupiteľstva. Kľúčovým dôvodom bol práve spôsob, akým M. Šípoš vystupoval a stále vystupuje v mestskom zastupiteľstve, spôsob, ktorý nie je ničím iným, než len neurotizujúcou a neurotickou permanentnou deštrukciou a obťažovaním kolegov i všetkých tých, ktorých zaujíma predovšetkým rozumná a efektívna práca. S takýmto človekom sa mi ťažko sedí v miestnosti, ktorá je pracovným priestorom. Tento prístup charakterizuje aj jeho a Mizerákov „materiál“. Povrchnosť, klamstvo a urážky. Ani jeden z našich programových materiálov a pokiaľ viem, ani článok na našu podporu, nebol financovaný z mestských peňazí. My sme si svoju kampaň financovali z vlastných zdrojov, čo sa dá kedykoľvek preukázať. Pokiaľ ide o p. Mizeráka, už som raz na jeho akési „vystúpenie“ reagoval. Platí, čo som vtedy napísal. Vidí svet jednoducho, ohraničene, ako nekomplikovaný, čiernobiely priestor. Také videnie som zažil v kasárňach, keď som bol na vojne. S tým sa však, myslím si, nedá nič robiť. Pokiaľ viem, pán primátor už svoju reakciu prezentoval a páni budú musieť svoje tvrdenia vysvetľovať...
   Red.: Ako sa pripravujete na nové funkčné obdobie?
  
O. Solga: Kompetencie, ktoré má samosprávny kraj, predstavujú výkon správy vo veľmi dôležitých oblastiach. Klesajúca populácia detí signalizuje problémy s udržateľnosťou siete stredných škôl v kraji. Už v končiacom sa funkčnom období sme rozhodovali o znížení počtu škôl v Bratislave. Sme pripravení urobiť všetko pre zachovanie doterajšej vzdelávacej ponuky na stredných školách v Pezinku aj v Modre. BSK má schválený nový územný plán a my budeme dohliadať na jeho plnenie. Pokračujú prípravy na realizáciu obchvatu Pezinka, musia pokračovať práce na skvalitňovaní ciest v správe BSK, aktuálna politika kraja chráni vinohrady pred bezohľadnosťou developerov a nás bude zaujímať dodržiavanie tejto legislatívy. Budeme sa usilovať získať pre mesto Pezinok vlastnícke práva k rodnému domu Jána Kupeckého atď. Napriek tomu, že naša koalícia bude mať v novom zastupiteľstve absolútnu väčšinu, my nie sme hlasovacie stroje. Sme pripravení dohliadať na otvorenosť a transparentnosť výkonu samosprávy a upozorňovať na prípadné nedostatky a prehrešky voči zákonu i etike.
   Red.: Páni, ďakujem za rozhovor.

 

 


Ohodnoťte článok: