Zmeny na Okresnom úrade v Pezinku

November 2013 / Prečítané 2141 krát

   Na základe zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 10. 2013 dochádza k zmene štruktúry štátnej správy. V tejto súvislosti úrad od 1. 11. pristúpil aj k zmene úradných hodín.

Okresný úrad Pezinok
   Sídlo: M. R.Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/641 11 72 (sekretariát prednostu), 033/742 98 60 (podateľňa),033/641 11 42 (živnostenská registrácia) Fax: 033/641 11 13
e-mail: prednosta@pk.vs.sk , oupk@pk.vs.sk
web: http://www.minv.sk/?okresny-urad-pezinok 

Kompetencie:
   Okresný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívno-správne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci odborov.

Úradné hodiny na M. R. Štefánika 10 :
- centrálna podateľňa
- organizačný odbor
- odbor všeobecnej vnútornej správy
- odbor živnostenského podnikania
- odbor krízového riadenia
- odbor starostlivosti o životné prostredie

Pondelok 8.00 – 15.00 h
Utorok 8.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 15.00 h
Piatok 8.00 – 14.00 h

Úradné hodiny:
- katastrálny odbor - Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok - pozemkový a lesný odbor - M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok
- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok

Pondelok 8.00 – 15.00 h
Utorok 8.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8.00 – 14.00 h

Viac informácií o Okresnom úrade Pezinok nájdete na stránke: http://www.minv.sk/?okresny-urad-pezinok 

 


Ohodnoťte článok: