Pamätné dni mesta

November 2013 / Prečítané 1461 krát

   Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na svojom rokovaní 12. 11. na návrh primátora Pamätné dni mesta a znelku.
   Pamätnými dňami mesta Pezinok sa stali: 1. apríl, 14. jún a 17. september. Prvého apríla 1945 Červená armáda krajín bývalého Sovietskeho zväzu oslobodila naše mesto od fašistickej nemeckej okupácie. 14. júna 1647 cisár Ferdinand III. udelil Pezinku privilégiá Slobodného kráľovského mesta, čo znamenalo „de facto“ aj „de jure“ začiatok mestskej občianskej samosprávy. 17. september 1663 si pripomíname ako deň hrdinskej obrany mesta, keď sa obyvatelia Pezinka postavili niekoľkonásobnej presile vojsk Osmanskej ríše a zachránili mesto od totálneho zničenia.

 


Ohodnoťte článok: