Rozšírená kapacita MŠ na Cajlanskej ulici

November 2013 / Prečítané 1583 krát

   V mesiacoch august a september 2013 sa uskutočnila prestavba bývalého nájomného bytu na Cajlanskej ulici susediaceho s priestormi elokovaného pracoviska Materskej školy na ulici gen. Pekníka č. 2 v Pezinku. Vďaka uvedenej prestavbe vznikla ďalšia trieda MŠ s kapacitou 22 detí, do ktorej bolo presunutých 14 detí, dočasne umiestnených v iných triedach, a 8 detí bolo novoprijatých. K tomuto počinu Mesto Pezinok pristúpilo z dôvodu, že si uvedomuje veľký záujem rodičov o umiestnenie ich ratolestí do predškolských zariadení. Vytvorením novej triedy materskej školy sa Mesto Pezinok v prvom rade snažilo zvýšiť dostupnosť služieb predškolských zariadení rodičom, pre ktorých je často jediným riešením, ako si udržať prácu a tým aj príjem, umiestniť svoje deti do materskej školy.
   Mesto na realizáciu stavebnej časti akcie vynaložilo sumu 35 970 € a na nákup materiálového vybavenia do novej triedy sumu 11 950 €. Na projekt prispel aj Bratislavský samosprávny kraj dotáciou v sume 4 000 €.

 

Mgr. Lívia Augustin Šimanská

 


Ohodnoťte článok: