Poďakovanie

Október 2013 / Prečítané 1357 krát

  S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a celej rodine, že sme sa dňa 9. 9. 2013 rozlúčili s naším drahým
Jánom KĽÚČIKOM
ktorý nás opustil vo veku 52 rokov. Ďakujeme za účasť na obrade a kvetinové dary. Manželka Jana, dcéra Lívia s manželom a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ako aj hokejbalistom, ktorí sa prišli 24. 9. 2013 rozlúčiť s
našim milovaným manželom, otcom, dedkom a pradedkom
Eugenom Rudolfom BAČÍKOM.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Smútiaca rodina.
 
  S veľkým zármutkom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8. 10. 2013 sme sa rozlúčili s našim drahým
Michalom  ONDROVIČOM
ktorý nás nečakane a náhle opustil vo veku 59 rokov. Ďakujeme všetkým za účasť na obrade, za kvetinové dary a za prejavy sústrasti. Manželka Jarmila s deťmi a ostatná smútiaca rodina.


Ohodnoťte článok: