Sondy do minulosti

Október 2013 / Prečítané 1082 krát

Pôvodné stredoveké domy na parcele Holubyho 22   Územie dnešného Pezinka navštevovali a osídľovali ľudia po celé tisícročia. Archeologické výskumy odkryli v meste a v jeho blízkom okolí niekoľko osád z viacerých historických období. Osadníkov lákala najmä výhodná poloha na južných a juhovýchodných svahoch Malých Karpát, dostatočný počet vodných tokov stekajúcich z hôr a vlievajúcich sa do tzv. Šúrskeho jazera, ktoré pôvodne siahalo od severných ramien Dunaja až po Modru a jeho pozostatkom je dodnes zvyšok pôvodného lužného lesa - prírodná rezervácia Šúr a Panónsky háj. Atraktívnou bola pravdepodobne aj existencia dôležitej starej cesty, vedúcej z Bratislavy smerom na Trnavu. Poloha, na ktorej Pezinok vznikol tak výrazne ovplyvnila jeho budúci vývoj.
   O trvalejšom osídlení nášho súčasného priestoru môžeme hovoriť až od obdobia stredoveku, azda od 12.-13. storočia, kedy sa dejiny Pezinka začínajú zaznamenávať aj v písomných prameňoch. Tieto sú však v úvodných desaťročiach veľmi skromné a pomerne skúpe na nové informácie. Máme prvú listinu týkajúcu sa územia Pezinka datovanú do roku 1208, niekoľko ďalších podobného obsahu, rozšírených o údaje o účasti pezinských grófov na celouhorskom dianí, zopár správ k počiatkom pezinského vinohradníctva, záznamy v kronikách a literatúru k stredovekým dejinám Slovenska.
  K tomu výsledky archeologických a architektonickohistorických výskumov zrealizovaných v priestore dnešného Pezinka. A zvedavosť a otázky. Ako vyzeral Pezinok v začiatkoch svojej písanej histórie? Ako sa vyvíjal, rástol a menil? Ako nadobudol podobu a tvár, ktoré dokážeme vnímať dodnes? Ako sa stáročný vývoj, poznamenaný fázami hospodárskeho a ekonomického rozvoja, ale aj obdobiami úpadku, spôsobenými vojnami, epidémiami či prírodnými katastrofami, podpísal na jeho vzhľade. Uspokojiť zvedavosť a nájsť odpovede na naše otázky sa pokúšame s pomocou archeológov a pamiatkárov z črepov a zlomkov starej kamennej architektúry. So vstupnými dátami, ktoré sa smerom k súčasnosti postupne zahusťujú. Hľadáme analógie z iných území, pracujeme s hypotézami, zvažujeme náznaky možného vývoja. Radíme sa a konzultujeme s odborníkmi na stredoveké dejiny, architektúru, topografiu, archeológiu. Všímame si „neviditeľné“ detaily, detaily okolo ktorých chodíme denne a denne unikajú našej pozornosti. Sondujeme v zemi, v omietkach, v murive, v starých archívnych dokumentoch a z nich skladáme podobu stredovekého Pezinka. Podobu, ktorú sme preniesli do aktuálnej výstavy. A pretože je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, nechali sme si obraz mesta, resp. jeho domov aj „zhmotniť“. Súčasťou výstavy sa tak stali digitálne vizualizácie a animácie vytipovaných, komplexne preskúmaných historických objektov. Pred očami nám vďaka nim vyrastajú napríklad prvé kamenné domy na Radničnom námestí a Štefánikovej ulici. Menia sa, sceľujú, v priebehu storočí naberajú hmotu a nadobúdajú tvar viditeľný aj dnes.
   Ak ste aj vy zvedaví, ako sa mohol stredoveký Pezinok vyvíjať, ako vyzerali jeho prvé kamenné domy, či a kde stoja dodnes, navštívte naše SONDY DO MINULOSTI. Výstava o podobách starého Pezinka je v Mestskom múzeu k dispozícii do 30. novembra 2013.

 

(pp)


Ohodnoťte článok: