400 rokov Kralickej Biblie

Október 2013 / Prečítané 950 krát

   Evanjelici v Pezinku si v nedeľu 13.10. 2013 na Službách Božích pripomenuli 400. výročie Kralickej Biblie.
   Kralická Biblia je prvý český preklad Biblie z pôvodných jazykov, teda z hebrejčiny, aramejčiny a gréčtiny. Názov dostala podľa miesta vytlačenia, ktorým boli juhomoravské Kralice nad Oslavou. Prvé vydanie vyšlo o šiestich dieloch. Prvý diel vydali v roku 1579. Autentické vydanie jednozväzkovej Biblie vyšlo v roku 1613 a stalo sa základom pre ďalšie, mladšie vydania.
   Aj slovenskí evanjelici 400 rokov používali Bibliu Kralickú ako prameň viery a pravidlo života, a to až do rozdistribuovania svojho slovenského autorizovaného prekladu Biblie v roku 1979.
   Spomienku na toto výročie podčiarkla aj výstavka Biblií Kralických, na ktorej bol aj prvý diel originálu Biblie Kralickej z roku 1579.

 

Mgr. Vladimír Kmošena, evanjelický farár