Spoznávajú správanie mladých v EÚ

Október 2013 / Prečítané 1292 krát

   ZŠ na Fándlyho 11 v Pezinku sa v školskom roku 2013-2014 zapojila do projektu v rámci programu celoživotného vzdelávania, podprogram Comenius pod názvom: „Let`s know, let`s love, let`s protect our environment. “ Do projektu sa zapojili okrem ZŠ Fándlyho aj školy zo Španielska, Slovinska a Talianska.
   Cieľom projektu je spolupráca medzi partnerskými školami tak, aby študenti spoločne objavovali a spoznávali prírodné bohatstvo nielen nášho životného prostredia, ale i rôznych regiónov Európy. Participujúce školy budú zdieľať výsledky, porovnávať enviromentálne zvyky a správanie mladých ľudí v EÚ.

 

Broňa Noskovičová

 


Ohodnoťte článok: