Ihrisko CFK Pezinok-Cajla

Október 2013 / Prečítané 2324 krát

Poškodená hracia plocha,vyrezané siete, poškodené zámky, elektrické vedenie...... a mnoho detí, ktoré by tu mohli zmysluplne tráviť čas, ale ...   História Cajlanského futbalu sa datuje od roku 1927 a od roku 1948 sa hrá na terajšom mieste, a to na Cajlanskej ulici 243/A. Nikdy v histórií Cajlanského futbalu neboli známe podobné problémy, ako sú tieto. Vždy sa vo veľkej miere na Cajle venovala pozornosť mládeži, ktorá bola prínosom pre pezinský futbal. K dobrým výkonom sú potrebné aj primerané podmienky na tréning. 

Poškodená hracia plocha,vyrezané siete, poškodené zámky, elektrické vedenie.... a mnoho detí, ktoré by tu mohli zmysluplne tráviť čas, ale ...

   Takéto podmienky sa snažíme zabezpečiť aj teraz, ale žiaľ neprajníci sú proti nášmu snaženiu . Dňa 6. 8. 2013 po piatich rokoch trápenia sme dostali do užívania viacúčelové ihrisko, ktoré malo slúžiť pre deti z Pezinka a už 13. 8. 2013 a 24. 8. 2013 došlo k jeho závažnému poškodeniu (rozrezaná umelá tráva, vyrezané siete, poškodené zámky, elektrické vedenie). Škoda bola nahlásená na OOPZ Pezinok a predbežne bola vyčíslená celkom na 26 000 eur. Na základe uvedeného oznámenia bolo vznesené obvinenie voči „neznámemu páchateľovi “. Ihrisko, ktoré čakalo na prevádzku dlhých päť rokov, bolo behom dvoch týždňov zničené. Nakoľko klub CFK Pezinok-Cajla ani mesto Pezinok žiaľ, momentálne nemá finančné prostriedky na opravu viacúčelového ihriska, jediný, kto to pocíti, budú naše deti. Tie deti, pre ktoré sa všemožne snažíme vytvoriť podmienky pre športové vyžitie.
   To je jedna časť problému, ktorý má klub na Cajle. Druhý a dosť vážny problém sú neustále sťažnosti zo strany suseda, ktorý znechucuje a znepríjemňuje našu dobrovoľnú prácu s deťmi. Neustále sťažnosti sú údajnú vysokú hlučnosť a prevádzkovú dobu. Veľmi ťažko sa vysvetľuje, prečo deti kričia, prečo rozhodca píska, a tiež prečo deti trénujú tak často na ihrisku. Veď keď si raz si niekto postaví dom vedľa ihriska, musí počítať s tým, že sa bude na ňom trénovať a hrať futbal. Preto týmto verejne žiadam suseda o pozastavenie sťažností voči klubu
CFK Pezinok-Cajla, voči mestu Pezinok a voči občanom mesta Pezinok. A to žiadam hlavne v mene detí, ktoré týmto vyčíňaním najviac trpia a musia byť svedkami nezmyselných a neopodstatnených návštev mestskej polície, ktorá by mohla byť využitá pri ochrane občanov mesta. Tiež žiadame kompetentné orgány o spravodlivé rozhodovanie. Nech vyhrá zdravý rozum a nie názor jednotlivca, ktorý marí občiansky záujem obyvateľov mesta. V neposlednom rade prosím ľudí, ktorí sa pracovne stretnú s týmto naším problémom, ale aj ostatných, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje na Cajlanskom ihrisku a nie je im ľahostajná budúcnosť našich detí, aby nám boli nápomocní a vyšli nám v ústrety, nakoľko bojujeme za dobrú vec.

 

Miroslav Terlanda


Ohodnoťte článok: